Najčastejšie chyby manažérov

6 najčastejších chýb, ktorých sa dopúšťajú manažéri v práci

Chod firmy ovplyvňujú riadiace schopnosti manažéra. Byť dobrým manažérom nie je úplne jednoduché. Nikto vám nedá kompletný návod ako sa ním stať.

Existuje niekoľko chýb, ktorým sa ale môžete vyhnúť a teda dopomôcť k tomu, aby ste sa dobrým a úspešným manažérom stali.

My vám načrtneme niekoľko z nich. Tak poďme na to!

 1. Neschopnosť počúvať

Komunikácia je veľmi dôležitá súčasť správneho riadenia a je to jeden z najdôležitejších atribútov úspešného manažéra. Nestačí len vydávať pokyny, je potrebné počúvať svoj tím. To, že je niekto našim podriadeným, neznamená, že nám nemá čo povedať. Komunikácia podporuje dosiahnutie zdravej firemnej kultúry, ktorá dopomáha k vytváraniu dobrých vzťahov na pracovisku.

Dobrý manažér prijíma informácie, ktoré mu môžu pomôcť pri rozhodovaní. Zlý manažér sa nahnevá, keď je konfrontovaný s informáciami, ktoré si vyžadujú prehodnotenie jeho stratégie.

Už aj Aristoteles vo svojej myšlienke vyjadril názor: „Ten, kto sa nikdy nenaučil počúvať, sa nemôže stať dobrým lídrom.“

2. Prepracovanie zamestnancov

Predĺženie pracovnej doby zamestnancov je niekedy nevyhnutné, ak si to situácia vyžaduje. Nevytvorte však z občasného javu trvalý stav. Prepracovanie dobrých zamestnancov je kontraproduktívne, nadobúdajú potom pocit, že sú trestaní za vyššie výkony.

Výskum spoločnosti Stanford < http://www.cnbc.com/2015/01/26/working-more-than-50-hours-makes-you-less-productive.html > ukazuje, že produktivita za hodinu prudko klesá, keď pracovný týždeň presiahne 50 hodín. V prípade, že pracovný týždeň presiahne 55 hodín, zamestnanci nie sú schopní ďalej podávať rovnaké výkony. 

3. Nedôvera zamestnancom

Manažéri, ktorí ukazujú, že nedôverujú svojim zamestnancom sa stávajú častou prekážkou v plnení ich výkonov. Ukážte svojim zamestnancom, že im dôverujete a oni budú motivovaní plniť aj náročnejšie úlohy.

Buďte úprimný a priznajte si chybu, ak ste ju urobili.Pýtajte si spätnú väzbu, tak isto ako ju vy dávate svojim zamestnancom. Počúvajte svojich zamestnancov a dokážte im, že im dôverujete.

4. Dezorganizácia a nerozhodnosť

Manažéri, ktorí len hasia aktuálne problémy a riešia krízy, nie sú proaktívni a považujú svojich zamestnancov za neúčinných. Tento typ manažéra len zriedka spolupracuje so svojimi ľuďmi, tak, aby spolu identifikovali hlavnú príčinu problému a vyriešili ho. Namiesto toho neustále liečia príznaky.

Jedna z najdôležitejších úloh manažéra je rozhodovanie. Manažéri, ktorí sa boja rozhodovať, alebo niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia sú menej neefektívni. 

5. Nesprávny vzor pre zamestnancov

Nič nie je pre zamestnancov viac demoralizujúce, ako keď sa manažér neriadi svojou vlastnou rétorikou. Manažéri, ktorí nedokážu prejavovať vhodné správanie na pracovisku sťažujú zamestnancom dodržiavanie štandardov, ktoré od nich vyžadujú.  

Je dôležité aby manažéri išli svojim zamestnancom príkladom. Či už sa to týka firemného dress codu, včasného príchodu do práce, plnení úloh, dodržiavaní termínov a podobne. 

6. Zlé stanovanie cieľov

Manažér musí poznať schopnosti svojich zamestnancov, preto by im mal zadávať vhodné ciele. Najhoršie, čo môže manažér urobiť je, keď klientovi sľúbi výsledky, ktoré jeho zamestnanci nie sú schopní zvládnuť a splniť. Ako manažér musíte vedieť, či sú vaši zamestnanci schopní výsledky priniesť a ako dlho im to bude trvať.  

Správny manažér musí ovládať nielen svoje schopnosti, ale aj svoju osobnosť. A my vám s tým radi pomôžeme. Ak sa chcete stať skutočne dobrým manažérom, pridajte sa medzi účastníkov nášho rozvojového programu Management University. Odnesiete si z neho množstvo užitočných poznatkov a informácii.

Budeme sa na vás tešiť. 

Monika Šáleková
Marketing & Office Manager