Ako zlepšiť leadership pomocou koučovania

Ako zlepšiť leadership pomocou koučovania

Flexibilita je dôležitá schopnosť každého manažéra, ktorý vedie spoločnosť / oddelenie a každodenne čelí premenlivej realite. Dnes totiž viac, než kedykoľvek predtým, organizácie konštantne menia smer, ktorým sa uberajú za svojim cieľom.  

Prispôsobujú sa prostrediu, ktoré prechádza neustálymi zmenami. Táto nestála cesta sa tým pádom stáva náročnejšia, pretože nestálosť, neistota, komplexnosť a nejednoznačnosť ( z angl. VUCA– volatility, uncertainty, complexity, ambuguity) ovplyvňujú každé ich rozhodnutie.  

Tradičné štýly riadenia sa tak stávajú neúčinné.  

Moderní manažéri začali u svojich ľudí posilňovať kritické myslenie a adaptáciu na premenlivé prostredie. Vyžaduje si to, aby im venovali viac času a vybudovali si u nich dôveru. Stojí to však za to, pretože výsledkom je proaktívnejší prístup ich zamestnancov.  

Ak chcete tento prístup u svojich vedúcich pracovníkov podporiť, musíme im pomôcť prekonať vysoké nároky, ktoré sa k nemu viažu.

Zmeňte manažérov na koučov

Spoločnosti, ktoré kladú dôraz na používanie základných princípov koučingu u  svojich manažérov si plne uvedomujú, že zamestnanci už nereagujú dobre na to, aby im bolo jasne hovorené, čo majú robiť. Potrebujú rozvinúť samostatnosť svojich pracovníkov a  podporiť ochotu prevziať zodpovednosť, pretože to má priamy vplyv na adekvátne využitie ich potenciálu.

Prostredníctvom otázok, cielených rozhovorov s ľuďmi, ich zapojenia do hľadania riešení a rozhodnutí, lídri aktivujú významné zmeny v postoji a správaní zamestnancov. Tento prístup má priamy vplyv na ich výkonnosť. Veľa spoločností si uvedomuje výhodu vytvorenia a podpory kultúry založenej na koučovaní svojich zamestnancov. Neustále podnikajú nespočetné množstvo aktivít, ktorými inšpirujú lídrov, aby sa stali lepšími koučmi.

Ale funguje to? Dokáže vedúci, ako kouč, vytvoriť  fungujúcu koučovaciu kultúru?

Výsledky sú rôzne. Takmer všetky veľké podniky realizujú rozvojové projekty, ktoré zlepšujú koučujúce zručnosti manažérov, ale len veľmi málo z nich môže vyhlásiť svoje aktivity za úspešné.

Prečo je to tak?

Žiaľ, príliš veľa programov, ktoré rozvíjajú koučovanie je nastavených na podmienky fungovania v lineárnom svete. Napríklad prevaha modelu GROW (nastavenie cieľov, rozpoznanie reality, identifikácia možností a dohoda o zmene)  dokazuje záľubu manažérov vo využívaní štruktúrovaných nástrojov. Tá však nemusí byť kľúčom k prispôsobivosti, ktorú organizácie potrebujú v dnešnom rýchlo sa rozvíjajúcom svete pod vplyvom VUCA.

Čo teda funguje? Keď už aj úspešný GROW model zväzuje svojou štruktúrou?

Nasledujúce štyri koncepty vám pomôžu do firemnej kultúry implementovať koučujúci štýl prinášajúci očakávané výsledky.

1. Rátajte s každou minútou

K využívaniu profesionálneho koučingu v časovo náročnom svete si potrebujú manažéri vybudovať sebadisciplínu, naučiť sa, ako byť plne prítomný v každej situácii. Vaša prítomnosť (schopnosť byť si vedomý danej chvíle) je najdôležitejším faktorom v upevňovaní vzťahov.

Ak ste rozptýlení, hodnotiaci alebo máte obavy o druhú osobu, potom je jedno, ako dobré sú vaše koučujúce zručnosti. Je lepšie mať kratšie a okamžité interakcie s rýchlou reakciou na vzniknutú situáciu, ako tráviť spolu dlhší čas s nízkou kvalitou zamerania.

2. Zdôraznite každodennú excelentnosť

Preneste koučing do života pri každej príležitosti tým, že sa zameriate na profesionalitu v plnení vašich pravidelných aktivít. Nezabúdajte definovať a komunikovať momenty, ktoré majú vplyv na úspešné fungovanie. Ako to vyzerá, keď niekto začne pracovať na novej úlohe?

Ako sa reaguje na chybu a ako by sa na ňu malo reagovať? Prílišné spoliehanie sa na procesy, ako je napr. model GROW, môže spôsobiť, že vám uniknú momenty, ktoré majú priamy vplyv na vzťahy. Namiesto toho zostaňte angažovaní v každodenných aktivitách, ktoré prispievajú k novým zvyklostiam a zlepšujú výkonnosť.

3. Vyhnite sa rozvoju bez individuálneho zacielenia

Úspešní lídri podporujú rast svojich zamestnancov, ale niekedy vyjadrujú svoje námety príliš náročným spôsobom. Je dôležité pochopiť, že leadership je o individuálnom prístupe a zároveň o inšpirovaní iných. Z tohto dôvodu je potrebné naučiť lídrov zvládať rôzne situačné štýly: schopnosť vedieť kedy a ako prispôsobiť svoj prístup tak, aby vyhovoval potrebám druhých.

Dobrý líder by mal byť schopný plynule prepínať medzi štýlmi. Potrebujete vedieť, kedy je najlepšie delegovať  a dôverovať pracovníkovi, alebo na druhej strane, kedy je čas na veľa overovacích otázok. Kedy je vhodné zdieľať svoje vlastné skúsenosti a kedy je lepšie poskytnúť priamu spätnú väzbu. Každý z týchto prístupov má svoje miesto v manažérskej praxi a úspešní lídri / kouči vedia, ktorý použiť.

4. Zamerajte sa na rozhovory, nie na otázky

Opustite predstavu, že všetko čo kouč potrebuje, je schopnosť klásť dobré otázky. Je nepopierateľné, že otázky sú základom dobrého koučovania. Prax ale ukazuje, že je omnoho účinnejšie viesť so zamestnancom cielený rozhovor, ako len dávať pripravené otázky, ktorými ho niekam nasmerujete.

Vo VUCA prostredí sa manažéri v dnešnej dobe nemôžu spoliehať len na lineárne „plošné“ komunikačné techniky, ktoré sú zamerané na inšpiráciu ľudí. Môžu sa nechať inšpirovať aj skúsenými koučmi a naučiť sa, ako sa prispôsobovať rôznym situáciám. Ako byť „prítomný“, ako podporovať konverzáciu a ako oslavovať každodennú excelentnosť.  

Práve týmto spôsobom sa manažéri a ich tímy stanú sebavedomejšími v prispôsobovaní svojich aktivít v nestálom, neistom, komplexnom a nejednoznačnom svete.    

Článok je inšpirovaný myšlienkami -  Jerry Connor, Head of BTS Coach v článku na hr.com  

Marek Lovecký
Business Unit Manager
Training Division