Cesta k splneniu cieľa vedie cez správne aktivity

Cesta k splneniu cieľa vedie cez správne aktivity

 

 

Uistite sa, že váš tím vie, akou cestou sa dostane na želanú úroveň.

Ako motivačne odkomunikovať ciele svojim ľuďom v tíme? Manažér by mal mať schopnosť ľudí nadchnúť a pomôcť im plánovať, ako na to, krok po kroku.

Splnenie, za firmu, za tím, za seba samého. Tieto očakávania vytvárajú tlak na pracovníka, pokiaľ nevidí reálnu šancu na zvládnutie (ne)dosiahnuteľného cieľa. Výsledný cieľ sa môže často javiť ako veľmi vysoké číslo s neustále rastúcou tendenciou.

Ponúkame Vám výborný a overený nástroj, ktorý dokáže efektívne pomôcť na ceste k úspechu Vám aj Vášmu tímu.

Kľúčové ukazovatele výkonnosti

Ľudia potrebujú vodcu, ktorý ich s istotou povedie k bezpečnému a systematickému splneniu cieľov a k výkonu. Výsledkový cieľ je totiž pre väčšinu z nich ťažko splniteľný na štarte meraného obdobia. Preto potrebujú mať zmapovanú cestu, po ktorej ísť.

Odpoveďou je využitie správne nastavených KPIs (Key Performance Indicators) aktivít, ktorými sa dostaneme k splneniu želaného čísla a siahneme si na úspech. Riadenie výkonu prostredníctvom KPIs) umožňuje manažérom veľmi presne a prakticky vyhodnocovať úspešnosť aj tempo v práci.

KPIs zároveň prinášajú veľmi užitočné pohľady na nové príležitosti, či už pre firmu alebo jednotlivca, pri ich vyhodnocovaní v súvislosti so sledovaním nárastov, objemov, tržieb, kvality a podobne.

Ako však správne nastaviť individuálne KPIs, aby mali dostatočnú výpovednú schopnosť a boli ľahko použiteľné aj pre zvýšenie výkonu a motiváciu zamestnancov?

Musíme neustále myslieť na týchto päť faktorov:

1. Merateľnosť   
Aktivity KPIs zadané v zmysle SMART, ktoré sa dajú dobre vyhodnocovať a merať, vedia byť nápomocné aj pri odmeňovacom systéme a hlavne, svojou presnosťou sú spravodlivé pre pracovníka aj manažéra.   

2. Budúcnosť a očakávania      
Nechajme minulosť bokom, nech už boli výsledky akékoľvek a orientujme aktivity KPIs do budúcnosti tak, aby pomohli rozvoju a napredovaniu pracovníka, k jeho zlepšeniu, prípadne k siahnutiu si na výnimočné výsledkové a finančné méty.        

3. Zrozumiteľnosť a zmysel   
Pochopenie prínosu aktivít KPIs zvyšuje u pracovníka šance na úspech. Ak totiž obchodník porozumie tomu, že predá len  ak vopred zavolá, stretne sa a ponúkne, tak mu aktivity dajú ozajstný zmysel. Potom ich môžeme  previazať napr. aj s finančným ohodnotením. Uvedomelosť, spoločne s efektívnymi KPIs sú výborným prostriedkom na zvyšovanie výkonu.    

4. Správny počet
Zvoliť vhodný počet KPIs aktivít je veľmi dôležité. Ak je zadaných aktivít príliš veľa, môže to byť chaotické a môže to znamenať, že firma nemá úplne jasno vo svojom smerovaní.  

5. Samostatnosť a vedomosť vyhodnotenia zamestnancom      
SMART zadanie KPIs si vyžaduje zabezpečiť prístup k dátam, aby si pracovník vedel pravidelne vyhodnocovať úspešnosť svojich aktivít a reportovať Vám ich. Pokiaľ sa v tom neorientuje, naučte ho to. Ukážte mu, ako tieto parametre vypočítať alebo zadať do systému. Dôležité je, aby mal pracovník prehľad o tom, ako stojí v plnení a koľko mu do splnenia chýba.


Veďte svojich ľudí k úspechu

Upresnite pracovníkom predstavu vedenia firmy v podobe benchmarku. Na akej úrovni je benchmark a  kde sa v porovnaní s ním nachádzajú.

Uistite sa, že váš tím vie, akou cestou sa dostane na želanú úroveň.

Viac o tom, ako profesionálne pracovať s KPIs, aj s inými manažérskymi nástrojmi, vás radi naučíme na našom rozvojom programe Manažérska Univerzita.

Príďte sa spolu s nami inšpirovať a zlepšite tým svoje zručnosti manažéra a lídra.

Úspech je súčet malých snáh opakovaných deň čo deň.                                                                
(Robert Collier)

Michaela Konečná
Biznis Konzultant