Dôvera na pracovisku

Dôverujú vám vaši zamestnanci?

Rozmýšľali ste niekedy ako dôvera ovplyvňuje pracovné prostredie? Viedli ste niekedy ľudí, ktorí vám neverili? Napadlo vám niekedy, že jedna z príčin nedostatočnej výkonnosti vašich zamestnancov môže tkvieť v nedôvere voči vám? Prečo je dôvera medzi zamestnancom a zamestnávateľom tak dôležitá, ako ju nadobudnúť a zároveň nestratiť?

 

Dôvera je často spomínaná v súvislosti so základom úspechu organizácie. Mnoho manažérov si uvedomuje významnosť dôvery, ale prepojenie medzi ich správaním sa a dôverou, ktorú v nich majú ich zamestnanci, nevidia. Väčšina manažérov hovorí hlavne o dôvere a dobrých vzťahoch, pokiaľ ide o zákazníkov, a často zabúdajú na dôveru smerom dovnútra - vo svojom tíme a medzi svojimi zamestnancami navzájom. Firemná kultúra s absenciou dôvery poškodzuje nielen vzťahy medzi ľuďmi, ale odráža sa aj v produktivite ich práce, a tým pádom vo výsledkoch celej organizácie.

1. Buďte vždy úprimní

Dôvera sa samozrejme nedá prikázať, buduje a získava sa dlhodobo, dôsledným správaním a konaním. Ak chcete získať dôveru u vašich zamestnancov, musíte im ju v prvom rade ukázať vy. Všetko sa začína na samom vrchole. Dôvera vo firme môže existovať len vtedy, ak najvyššie vedenie ide príkladom.

Otvorená, úprimná a čestná komunikácia je základným prvkom v prostredí, kde má panovať dôvera. Snažte sa komunikovať aj zlé správy na rovinu. Nevyhovárajte sa a nezatajujte ani dôležité informácie. Lož má krátke nohy a ľudia nemajú radi pretvárky a zahmlievanie, chcú počuť pravdu. Ak pocítia, že boli oklamaní, stratíte svoju dôveryhodnosť, možno už nastálo. A to predsa nechcete riskovať.

2. Priznajte si chybu

Azda ešte náročnejšie ako komunikovať zlé správy je priznať si svoju vlastnú chybu. Ak sa budete tváriť, že ste neomylný a vaše rozhodnutie alebo názor je ten najsprávnejší, nikto vám to neuverí. Nebojte sa prejaviť pokoru a ukázať, že ste len človek. Takéto gesto váš zamestnanec skutočne ocení. Budete možno prekvapení, ako stúpnete v jeho očiach, bude si vás viac vážiť a uznávať. Pripustením vlastného omylu váš osobnostný kredit narastie, stávate sa sympatickejším a dôveryhodnejším pre všetkých.

3. Dodržiavajte sľuby

Ďalším významným predpokladom k získaniu dôvery je plnenie vašich záväzkov. Ak sľúbite, že zavoláte neskôr, zavolajte. Ak sľúbite zamestnancovi, že ho povýšite do jedného roka, urobte to. Každý sľub je dôležité splniť, malý aj veľký. Preto by ste mali vždy starostlivo zvážiť, čo sľúbite a či ste schopní dodržať svoju časť dohody. To ako si plníte svoje záväzky veľa o vás napovie. Či už o vašom prístupe, hodnotách alebo správaní, jednoducho o tom, či sa vám dá dôverovať. Dodržaním sľubu zdôrazníte hodnotu a dôležitosť vášho slova a získate si rešpekt a úctu, inými slovami dôveru.

 4. Načúvajte svojim zamestnancom 

Určite sa vám to už stalo. Myslíte si, že počúvate a predsa ste často hluchí, keď počas počúvania premýšľate nad svojou odpoveďou. Nepretržitý tok našich vlastných myšlienok nás často odvedie od počúvania druhých.

K podpore dôverného prostredia by ste mali dokázať načúvať svojim ľudom. Pozorným načúvaním zistíte, napríklad to, čo vašich ľudí na práci baví a motivuje ako aj to, čo im chýba k dosiahnutiu lepších výsledkov v ich práci. Vďaka pozornému načúvaniu získavate nielen informácie, ale pomáhate vytvárať priaznivú atmosféru, vďaka, ktorej vám zamestnanec povie aj to, čo by ste sa inak možno nedozvedeli, ba čo viac, váš vzájomný vzťah sa upevňuje.

V zmysle načúvania je dôležité, aby ste dokázali uznať a akceptovať názor svojho podriadeného. Ak dáte zamestnancovi pocit, že jeho názor je pre vás dôležitý a oceníte snahu a úsilie, ktoré venoval práci, je to ďalší krok, ktorým posilníte jeho dôveru voči vám.

5. Pýtajte si spätnú väzbu na seba

Každý zamestnanec je zvyknutý na to, že dostáva spätnú väzbu na výsledky svojej práce alebo prístup k práci od svojho nadriadeného. Tak, ako ju dobrý manažér dokáže dávať, mal by si ju vedieť tiež pýtať, a zároveň byť schopný prijať aj kritiku. Skôr než si vypýtate spätnú väzbu, uistite sa, že chcete a ste pripravení počuť pravdu. Počúvať od zamestnancov o vašich nedostatkoch, vám nemusí byť príjemné, ale práve poukázaním na ne sa posuniete vpred, získate možnosť zlepšiť sa a zdokonaliť. Ak umožníte zamestnancom vyjadriť sa k vašej osobe, vaša hodnota opäť stúpne. Predídete tak vzniku napätej atmosféry, z nahromadených pocitov a emócii, ktoré ostali nevypovedané a nevypočuté. A čo je najdôležitejšie puto dôvery medzi vami je razom tuhšie.

A na záver myšlienka od Alberta Schweitzera: "Dôvera je pre každé podnikanie prevádzkový kapitál, bez ktorého sa žiadne dielo nepodarí."

Skúste sa spýtať aj vy svojich zamestnancov, čo si predstavujú pod slovom dôvera.

Lucia Račková
Marketing & Office manager