Evolúcia firemnej kultúry v našom prostredí: Quo Vadis, Libellius?

Evolúcia firemnej kultúry v našom prostredí: Quo Vadis, Libellius?

Pri písaní článku o kultúre agilnej firmy som mal dve možnosti: Popisovať a vysvetľovať rôzne typy kultúr, porovnávať ich navzájom a hľadať ich silné a slabé stránky, alebo písať o tom, ako to je u nás v Libelliuse. Rozhodol som sa pre druhú možnosť, pretože je z môjho pohľadu praktickým príkladom celkového vývoja firemnej kultúry.

Libellius tento rok oslavuje 15. výročie od svojho založenia a za ten čas prešiel rôznymi štádiami vývoja. Od rýchleho rastu, ktorý bolo skutočne náročné ustáť, cez obdobie, kedy nebolo jednoduché dosahovať naše ciele. S meniacimi sa okolnosťami a situáciami  sa vyvíjala aj naša firemná kultúra a schopnosť spoločne vytvoriť prostredie, ktoré nás napĺňa a vedie k naplneniu našej vízie.

To, čo nás spoľahlivo vždy držalo spolu, je pevne definovaná a nemenná stratégia spoločnosti. Dáva jasné smerovanie, hovorí o našich hodnotách a predsavzatiach. V Libelliuse vždy hrala hlavnú úlohu tímová práca a angažovanosť všetkých členov nášho tímu. Každý vytýčený cieľ je našou spoločnou dohodou, ktorú uzatvárame a o ktorej sme presvedčení, že ju naplníme.

Prešli sme cestou od vlastníctva k zdieľaniu. Táto cesta je jasná, nie však jednoduchá. Presvedčiť konzultantov, u ktorých je vysoká potreba vynikať, aby zabudli na svoj individualizmus a premenili sa na ľudí, ktorí zdieľajú - podelia sa o svoje znalosti v prospech ostatných, uprednostnia kooperáciu pred individuálnou prácou, je náročný a myslím, že nekonečný proces. Naše odhodlanie pre túto cestu je všetkým jasné a posun týmto smerom prináša firme rýchle inovácie, permanentný rast kvality práce pre klientov a vzájomnú podporu vo vnútri spoločnosti.

Všetko toto úsilie je podmienené našou schopnosťou strážiť naše ego a jeho vplyv na ostatných. Silné ego sa vždy separuje od ostatných, od iných názorov, vždy porovnáva, zaplní nás strachom, aroganciou, sťažovaním sa. Naučili sme sa, že tento prístup u nás nemá miesto a pravidelná spätná väzba nám tento prístup stráži. Nie vždy sme to dokázali a uvedomovali si, aké je ego neubezpečené,  aký negatívny vplyv má na vzťahy a výsledky firmy.

Učíme sa neustále hľadať pozitívny vzťah k chybám. Priamo súvisia s naším sebavedomím, odvahou k inováciám a so strachom zo zlyhania. Chyby sú u nás vnímané ako niečo, čo nás učí a vracia na našu cestu. Bez tohto prístupu by sme sa neodvážili pustiť sa do nových projektov, investovať, vyvíjať nové produkty a progresívne pristupovať ku klientom. 

Platí u nás, že ak sa urobí chyba, čelíme jej rýchlo a pragmaticky. Pomenujeme ju a s nadhľadom ju riešime. Pomáha nám to udržiavať vysokú vzájomnú dôveru, ktorú si veľmi ceníme. Ani si nepamätám, že by u nás niekto o takejto situácii hovoril ako o zlyhaní. Dôverujeme si navzájom a vieme, že každý z nás robí to najlepšie, čo v danej situácii vie.

Ďalšou výzvou bolo zdolať prechod od konzervatívneho riadenia k liberálnemu. Uvoľnenie pravidiel, možnosť samostatne sa rozhodovať, samovoľne vytvárať tímy, podpora nezávislosti. Nie je jednoduché pustiť kontrolu a uprednostniť rozhodnutia, s ktorými nie vždy súhlasíte. Pomáha nám pri tom stratégia spoločnosti, spomínaná dohoda o tom, kam ideme a čo chceme. Tá usmerňuje naše rozhodnutia a pomáha nám rozlišovať, čo je dôležité. Vo firme sú to veci ako žiadna kontrola pracovného času, slobodné rozhodovanie sa o práci doma, možnosť smerovať svoju kariéru a veľa iných. Vrátim sa k dôvere, ktorá nám takto rastie a bez ktorej si nevieme spoluprácu predstaviť.

Dlhodobo sa zameriavame na motiváciu. Pred mesiacom sme realizovali prieskum spokojnosti. Prvý, založený na anonymných dotazníkoch, druhý na farebných asociáciách. Výsledky sme porovnali a diskutovali v tíme. Celkový výsledok má hodnotu 6,15 zo 7 možných, čo je pre nás veľkým záväzkom do budúcna. Získali sme z prieskumu veľa, od potrebnej zmeny prístupu k spätnej väzbe a možnosti pracovať doma až po vzdelávanie v anglickom jazyku.

Zvykli sme si na intuitívne vytváranie pracovných a zákazníckych tímov. Vznikajú prirodzene, čo je výborné. Členovia sa menia podľa zamerania a motivácie na danej veci pracovať. Tento prístup je podporovaný a okrem vytvárania zadaní ponechaný na samoriadení. Je úžasné pozorovať zlepšovanie schopnosti spolupracovať a prevzatie zodpovednosti na výsledok. 

Martin Chinoracký
Managing Director