Inovácie a kreativita

Inovácie a kreativita posúvajú firmu dopredu

Aby to neznelo ako fráza, prinášame vám inšpiráciu z obdobia najväčšieho rozmachu spoločnosti Microsoft. Wall Street žurnál uverejnil ako Bill Gates rozmýšľal o budúcnosti softvérového giganta.

Keď Gates viedol Microsoft, uvedomil si, že nie všetko musí vedieť a na všetko musí prísť sám. Prišiel k poznaniu, že má ľudí s výborným kreatívnym myslením. A tak sa rozhodol vyzvať každého zamestnanca, aby mu poslal rôzne nápady a návrhy, ktoré sa týkajú či už nových produktov, alebo aj lepšieho využitia existujúcich produktov spoločnosti.

Vyhradil si čas, aby si mohol všetky tieto nápady prečítať a premýšľať o nich. Trvalo mu presne týždeň, aby zvládol prečítať 100 strán nápadov. Každému zamestnancovi osobne odpovedal a poďakoval sa. Ako uviedol, bol to pre neho jeden z najinšpirujúcejších týždňov z hľadiska posunu spoločnosti vpred. Odvtedy mu každý rok zamestnanci posielali svoje podnety a návrhy a čakali, kedy  si ich  samotný Bill Gates prečíta v jeho slávnom "Mysliacom týždni".

Aký je dopad "Mysliaceho týždňa" na kreatívne myslenie?

Bill Gates si našiel čas dva razy v roku na prečítanie a uvažovanie o budúcnosti Microsoftu, k čomu ho inšpirovali jeho zamestnanci.

Ako často si nájdete čas na nové myšlienky, na pochvalu kreatívneho myslenia vášho tímu, na uvažovanie o nových nápadoch a prípadných zmenách VY?

Je dobré sa niekedy zastaviť a počúvať ľudí, pozrieť sa na fungovanie firmy z nadhľadu a zanalyzovať jej stav. Zamyslieť sa nad krokmi, ktoré môžu viesť k zlepšeniu fungovania firmy ako takej, či už v oblasti procesov, systémov alebo fungovania ľudí. A práve v týchto oblastiach vieme byť pre vás užitoční.

Marek Lovecký
Riaditeľ konzultačnej divízie