Libellius Live 26.10.2018

Libellius Live 26.10.2018

Pozývame Vás na 2. ročník vzdelávacieho a diskusného fóra Libellius Live, ktorý sa bude viesť v znamení nasledujúcich tém:

1. Na čo treba myslieť pri riadení firiem v roku 2018 (Martin Chinoracký, Managing Director Libellius)

2. Model životného cyklu zamestnancov ako základný pilier zdravej, stabilnej a úspešnej firmy (Miroslava Korpa-Ondo, HR Manager Stock Slovensko)

3. Leadership v expandujúcej spoločnosti (Radoslav Kopka, Managing Director PERI)


Aký bude časový harmonogram?  

 • 08:30 – Príchod a registrácia účastníkov   
 • 09:00 – Otvorenie Libellius Live   
 • 09:10 – Na čo treba myslieť pri riadení firiem v roku 2018
  - Aktuálne trendy v riadení podľa odpovedí manažérov z nedávneho prieskumu
  - Závery z výsledkov prieskumu a využitie poznatkov v praxi  
 • 09:40 – Model životného cyklu zamestnancov ako základný pilier zdravej, stabilnej a úspešnej firmy
  - Praktická skúsenosť s implementáciou modelu a jeho význam pre firmu
  - Tipy „na čo si dať pozor“
 • 10:10 – Prestávka na občerstvenie  
 • 10:30 – Leadership v expandujúcej spoločnosti
  - Vedenie spoločnosti a napredovanie aj v premenlivom prostredí vďaka dlhodobej stratégii             
  - Vedenie ľudí a využívanie ich potenciálu v procese rozvoja firmy
 • 11:00 - Panelová diskusia
 • 11:45 - Záver

Kedy a kde sa stretnutie uskutoční?

26.10.2018 (piatok) - hotel Ponteo, Rusovce

Aká je výška účastníckeho poplatku?

50 €

Dokedy je možné sa prihlásiť?

Prihlásiť sa je možné najneskôr do 19.10.2018.

 

 

Prednašajúci:


Martin je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Bratislave a svoju kariéru začínal v podniku zahraničného obchodu. Niekoľko mesiacov stážoval v nemeckom koncerne Flachglass a neskôr pracoval pre tréningovú spoločnosť Mercuri International na pozícii senior konzultanta, kde sa venoval projektom zameraným na zvyšovanie výkonnosti obchodných tímov.

V súčasnosti pripravuje a vytvára nové produkty pre potreby realizácie konzultačných a tréningových služieb, založil HR Pharma fórum v Slovenskej a Českej republike a je tiež spoluzakladateľ a riaditeľ spoločnosti Libellius. Tam zároveň pôsobí ako konzultant, tréner a kouč. Vo svojom portfóliu má projekty pre významné medzinárodné spoločnosti zamerané na tvorbu stratégií, zmenu firemnej kultúry, nastavovanie systémov riadenia či rozvíjanie zručností manažérov. Jeho tréningovými programami prešlo viac ako 8000 účastníkov. 

Martin Chinoracký, Managing Director Libellius

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Miroslava vyštudovala Európske štúdiá a medzinárodné vzťahy na Univerzite Komenského v Bratislave, ale know-how v personálnom manažmente získala praxou. Kariéru odštartovala v spoločnosti Scott&Hagget na pozícii konzultantky, kde viedla školenia zamerané na prezentačné zručnosti a efektívnu komunikáciu.

Od roku 2013 pôsobí v spoločnosti STOCK Slovensko,  ktorá sa zaoberá dovozom a distribúciou alkoholických nápojov, ako HR Manager. Má na starosti celkový životný cyklus zamestnancov a v rámci HR tímu Stock Spirits Group (materskej spoločnosti) sa venuje tvorbe skupinových smerníc, procesov a projektov. Aktuálne sa spolu s lokálnym tímom zaoberá implementáciou HR akčných plánov, reformou prešli napríklad Smernica o benefitoch a tiež hodnotiaci proces.

Miroslava Korpa-Ondo, HR Manager STOCK Slovensko

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Radoslav získal vzdelanie na Technickej Univerzite v Košiciach v odbore konštrukcie a dopravné stavby. Trinásť rokov pôsobil v spoločnosti Hilti Česká republika a Hilti Slovensko ako marketingový a obchodný riaditeľ, neskôr zastával pozíciu Business Development Manager v centrále Hilti v Lichtenštajnsku.

Od roku 2010 pracoval ako riaditeľ divízie strategických projektov v spoločnosti Castor & Pollux, kde získal komplexný prehľad o Project Managemente pri práci so zahraničnými klientmi.

Aktuálne je už piaty rok súčasťou spoločnosti PERI, ktorá je svetovým lídrom v predaji a prenájme systémového debnenia a lešenia, na pozícii Managing Director. Jeho know-how tak pochádza z oblasti manažmentu – koučing, leadership a riadenie firemnej kultúry, z oblasti Sales a s tým spojenou akvizíciou či rokovaniami, a napokon, z budovania firmy od stratégie až po značku.

Radoslav Kopka, Managing Director PERI

___________________________________________________________________________________________________________________________________

V prípade záujmu nám Vašu účasť prosím potvrďte emailom na monika.salekova@libellius.com, alebo nám zavolajte na 0915 700 505.


Tešíme sa na Vás.