Od operatívy k stratégii

Nedovoľte operatíve, aby vám prerástla cez hlavu

Určite to poznáte. Zápasíte s časom. Ste zavalení operatívou. Vaši zamestnanci za vami neustále chodia, aby ste im pomáhali riešiť problémy. Nevedia, alebo nechcú sa bez vás pohnúť. Ste vyťažení na maximum. A ešte o niečo viac. Keď prídete večer domov z práce, nemáte už na nič energiu. A vaše rozvojové projekty zostávajú iba vo vašej hlave.

Príbehy podobné tomuto zažívame v našej konzultačnej praxi pomerne často. Aj preto sa budeme bližšie zaoberať nasledujúcimi otázkami:

  • Aké sú najčastejšie príčiny operatívneho riadenia vo firmách?

  • Ako sa odpútať od operatívy a získať priestor na strategické riadenie?

  • Ako vytvoriť stratégiu pre budúci rast firmy?

  • Ako zabezpečiť implementáciu stratégie v celej organizačnej štruktúre?

Niektorí manažéri si myslia, že v dnešnom, rýchlo sa meniacom svete je stratégia zväzujúca. To môže byť pravda. Záleží však na samotnej stratégii. Najlepšie stratégie sú postavené na flexibilite. Aj dinosaury boli veľké a silné, no pri zmene prostredia sa nedokázali prispôsobiť, a preto vyhynuli.

Každá firma, od jednočlovekových startupov až po medzinárodné korporácie, by mala mať svoju stratégiu. Jasná stratégia je návod na úspech firmy. Bez nej majú firmy tendenciu stratiť smer.

Samozrejme, žiadna stratégia nefunguje na 100%. Každá stratégia je zraniteľná. Firma, ktorá nemá stratégiu, ale funguje perfektne operatívne, môže byť úspešná. Dočasne. Skôr či neskôr sa stane obeťou konkurencie alebo prostredia. Na druhej strane, dobrá stratégia negarantuje úspech. Dokáže však nakloniť misky váh vo váš prospech.

Tiež cítite, že sa potrebujete vo firme nadýchnuť a nazrieť za horizont? Chcete získať väčší priestor na koncepčné riadenie? Nastavujete manažérske systémy a uvítali by ste rady a skúsenosti od profesionálov? Alebo už svoju stratégiu máte a hľadáte praktické nástroje, ako ju čo najlepšie implementovať do správania a konania svojich ľudí?

Radi vám s tým pomôžeme.

Zavolajte nám a dohodneme si stretnutie alebo príďte na naše Pracovné raňajky v piatok 11.3. do hotela Ponteo, a získajte kopec zaujímavých rád a myšlienok od našich skúsených konzultantov.

Váš záujem, prosím, potvrďte emailom na lucia.rackova@libellius.com alebo telefonicky na 0915 700 505.

Juraj Líška
Riaditeľ konzultačnej divízie