Obrana proti manipulácii alebo v čom je sila manipulátora

Obrana proti manipulácii alebo v čom je sila manipulátora

Poznáte manipulátora? Je to človek z mäsa a kostí, ktorého stretávame každý deň.  Milý, ustarostený, veselý, slušný, dominantný, submisívny. V každom prípade má svoje ciele a ambície.

Môže to byť manžel, manželka, kolega, obchodníčka, sestra, brat, manažér, podriadený, či domová správkyňa.

Kedy sa však z človeka stane manipulátor? Keď hľadá čo najkratšiu cestu k dosiahnutiu svojho cieľa. Keď vedome využíva spôsoby správania sa, ktoré sa naučil v detstve, skúsenosťou a tí najlepší aj vzdelávaním a opakovaným tréningom manipulačných techník.

Súhlasím s názorom, že odhaliť tých najlepších je priam nemožné a to znamená, že len poznaním techník obrany proti manipulácii, sme schopní sa brániť.

Všetci vnímame manipuláciu ako ohrozenie, sme presvedčení, že jej vplyvu odoláme a až v konkrétnej situácii zistíme, že to je nad naše sily. Predstavte si ako vediete manipulátora cielenou komunikáciou, odhaľujete jeho taktiky, dokážete rýchlo reagovať a presadiť sa. Ste pri tom sebavedomý a vzrušený z celého priebehu. Chce to na sebe veľa pracovať, ale výsledok stojí za to.

V čom je sila manipulátora?

1. Manipulátor dokáže detailne čítať z našej reči tela a svoju ovláda dokonale

Každý náš pohyb či reakcia o niečom hovorí. Časté pohyby rúk k tvári, hniezdenie sa, predkláňanie a zakláňanie, pohyby očí do strán aj spôsob akým sa usmievame. Tieto prejavy a mnoho ďalších umožňujú skúsenému človeku čítať v nás ako v dobrodružnej knihe. Pritom on sám je majstrom v pohyboch, ktoré robí. Skvele ovláda svoje ruky, riadi svoju mimiku, zrkadlí a smeruje nás neverbálne k svojmu cieľu.

2. Manipulátor skladá vety, využíva spojky, častice a ostatné slovné tvary

Správne vyslovená veta dokáže smerovať naše myšlienky, a tým aj celý rozhovor. Zmení zameranie nášho vnímania na výsledok, ktorý chce dosiahnuť manipulátor. Automatické prijatie informácií ako pravdivých, rýchla zmena témy, vyvolanie neistoty, prepájanie zdanlivo nesúvisiacich myšlienok, kladenie otázok, ktoré podľa potreby vyvolávajú alebo nevyvolávajú emócie. To je len zopár techník, ktoré manipulátor ovláda a používa bez toho, aby sme ich vnímali. Vetná skladba sa stáva rozhodujúcou pre ovplyvnenie myslenia. Väčšina ľudí totiž kladie dôraz na neverbálnu komunikáciu. Keď uvidíte a pochopíte silu, ktorú vám dávajú slová, až sa vám hlava zatočí. Zatiaľ, čo ostatní sa sústredia na to, čo robíte telom, vy im dáte do hlavy nové myšlienky. To je ďalšie majstrovstvo manipulátora.

3. Manipulátor má pripravený scenár rozdelený do sekvencií

Mali by sme vedieť, že pri manipulácii manipulátorovi nejde o samotnú taktiku, ale o premyslenie toho, aké pocity budeme zažívať. To je základom jeho scenára. Premyslený postup, aký pocit v nás vzbudí ako prvý, a ktorý ako nasledujúci. Každý z nás urobil rozhodnutia v určitom emočnom rozpoložení. Pokiaľ by sme mali inú emóciu, rozhodli by sme sa pravdepodobne inak. Pocity ako šťastie, vina, nadšenie, strach majú veľký vplyv. Manipulátor vie, v ktorom sa rozhodneme v jeho prospech a tomu prispôsobí svoj scenár.

4. Manipulátor vie vyvolať naše predstavy a vysloviť správne domnienky

Vedieť snívať o všetkom čo chcete s otvorenými očami. Byť blízko tomu, po čom túžite či dokonca, začať chcieť niečo, čo ste si predtým ani neuvedomovali. Vytváranie plastických obrazov, v ktorých sa vidíte, počujete ostatných a cítite príjemne pocity, to je ďalšie umenie manipulátora. Keď sú naše pocity príjemné, motivácia je vysoká a ciele manipulátora dosiahnuté.

Po prečítaní týchto riadkov, premietnutí možností, ktoré pri komunikácii máte, viete, že zvládnuť manipulátora si vyžaduje poznanie tých istých technik a spôsobov komunikácie, ktoré má on. Naša obrana je tým nepriestrelná a jeho techniky neúčinné. To je spôsob, ktorý nám umožní byť pripravený a sebavedomý v náročných situáciách. Zvážte, ako veľmi sa chcete brániť, a rozhodnite sa, či to úsilie stojí za to.  

Keď sa rozhodnete, sme tu vždy pre vás. Viac sa o samotnom školení dozviete tu.

Martin Chinoracký
Managing Director