Od prežitia firmy k niečomu viac I.

Od prežitia firmy k niečomu viac I.

Najskôr treba prežiť

Predstavte si firmu ako živú bytosť. Chcete, aby prežila, alebo skutočne žila? Keď sa človek ocitne v zložitej situácii v prírode, potrebuje riešiť tri základné potreby. Tieto oblasti sa veľmi nelíšia od prežitia firmy na trhu. Najmä v dnešnej situácii, keď sme uprostred „biznis džungle“, kde musíme zvládať príkoria dnešnej doby a číha na nás konkurencia.

Voda

Prvou oblasťou, ktorú potrebujeme riešiť je voda. Bez vody človek dlho nevydrží. Diskutoval som s kolegom o tom, čo je paralela vody pre biznis. Napadli nám zdroje a z nich sú najzávažnejšími ľudia. Bez dobrých ľudí je pre firmu veľmi ťažké vôbec žiť. Ak napríklad chýbajú peniaze, ľudia ich môžu vytvoriť, ale ľudí nahradíte ťažko. Dá sa to, ale iba do určitej miery. Aj to je dôvod, prečo sa dnes toľko hovorí o Employer Brandingu či Employee Experience.

Preto je správnou cestou prístup, pri ktorom podporujeme podriadených a spravíme pre nich aj niečo naviac.

Teplo

Druhá podmienka prežitia je optimálna teplota – preto sa bránime pred jej prílišným zvýšením či znížením, podľa vonkajších podmienok. V horúčave hľadáme tieň a v zime zase teplo. Na kurze prežitia sa dá naučiť ako rozložiť oheň takmer z ničoho a ako sa chrániť pred veľkým teplom a dehydratáciou, prípadne ako zostať v suchu. Ak si dokážeme zabezpečiť vhodné podmienky, máme šancu sa nie len dobre vyspať, ale aj zregenerovať a celkovo prekonať náročnú situáciu. Vo firme to môžeme prirovnať k fungujúcim procesom, jasným cieľom či spolupráci medzi zamestnancami.

Preto procesy prispôsobte ak je to nevyhnutné, v žiadnom prípade ich však neopúšťajte.

Jedlo

Človek vydrží bez jedla dlho, ale pohybuje sa na hranici prežitia. Navyše je stále hladný. Ak chceme prežiť, tak potrebujeme prísun energie a kreativitu. Pre firmu sú energiou nápady, inovácia.

Preto podporujte tréning kreativity a nové nápady.

Možno z nich bude použiteľných iba 5 alebo 10%, ale vďaka za ne. Vytvorenie prostredia pre nápady a inováciu sa časom vráti.

Zámer

Existuje viacero teórií, ako ochrániť firmu pred úpadkom. Obľúbená zásada ľudí, ktorí učia prežitie v prírode hovorí, že ťažkým situáciám, z ktorých sa chceme dostať, sa máme vyhnúť, alebo sa na ne pripraviť. Vo firme to znamená, že firmu riadime na základe systému. Systému ako súboru zásad a postupov, ktoré nám zabezpečia, že to čo chceme, sa naozaj premietne v realite napriek naprieč viacerými manažérskymi úrovniami. Tiež máme prehľad o tom, čo sa vo firme deje. Ďalšia zásada prežitia v prírode tvrdí, že všetko robíme tak, aby sme ušetrili energiu. Keď môžeme, tak oddychujeme, regenerujeme sa, staráme sa o stravu. Vo firme šetrí energiu systém.

Preto sa venujte koncepčnému riadeniu, majte pružný systém, aby ste čo najviac predchádzali „haseniu“ problémov.

Ide o to, aby ste nie len reagovali, čo stojí veľa energie, ale aby ste aj sami ovplyvňovali okolité prostredie a mali svoj zámer. Tiež majte vopred jasný plán v prípade krízy.

Odolnosť

Všetky rady ohľadom prežitia v prírode majú význam len za jednej podmienky, ak ste nastavení, že chcete prekonávať problémy. Psychická odolnosť je kľúčová. Vo firme je takto kľúčová firemná kultúra.

Preto sa vo firme venujte kultúre a cielene ju ovplyvňujte, aby ľudia boli pripravení na prekonávanie prekážok a hľadanie riešení.

Osobne sa mi páči myšlienka z prežitia, že neexistujú problémy, ale len situácie na riešenie, a tie nie sú ani dobré, ani zlé, sú to iba situácie. A keď sa vám bude javiť cieľ ako vzdialený a nemožný, tak sa sústreďte na najbližší cieľ a potom znovu na ten najbližší...  

Ak máte pocit, že potrebujete pomôcť s „prežitím“ vašej firmy, tak vám v Libelliuse radi pomôžeme, oslovte nás.  

Otázne však je, či chcete len prežívať alebo chcete viac. Moja skúsenosť hovorí, že spravidla väčšina chce viac. No a o tom v pokračovaní článku nabudúce.  

Róbert Rybár

Senior biznis konzultant