Od prežitia firmy k niečomu viac II.

Od prežitia firmy k niečomu viac II.

Dosiahnite viac    

V minulej časti som písal, ako prežiť, teda stabilizovať firmu. A čo ďalej keď je firma stabilizovaná? Keď prežila? Stačí nám to alebo chceme viac?  

Ak chcete viac, tak buďte silní a urobte viac.

Tá správna energia, ktorá posúva firmu, aby ste dosiahli viac, sú inovácie. Pred niekoľkými rokmi ma zaujal výrok bývalého CEO General Electric J.R. Immelta, ktorý chcel realizovať nárast tržieb o 50 % cez inovácie. V danom čase sa o inováciách ešte veľmi nehovorilo.

Aj dnes, práve v čase Covidu, môžeme vidieť, že sa firmy prispôsobujú novej situácii a často aj inovujú. Niekedy na poslednú chvíľu a pod tlakom, inokedy premyslene a s náskokom, lebo inovácie sú súčasťou ich firemného života. Ale inovácie majú značný vplyv na to, ako bude firma o nejaký čas fungovať. Príkladom je už to, že firmy oveľa viac začali využívať online komunikáciu. Veľa firiem ju už využívala aj pred touto situáciou, nabrala však na intenzite.

Ako teda inovovať? Odpoveď znie: pravidelne hľadajte, čo by ste mohli zlepšiť vo firme, aby ste boli silnejší na trhu.

Tu sú jednotlivé kroky, ako inovácie vo firme podporovať.  

Presvedčte

Celé to začína presviedčaním okolia, že pracovať na inováciách popri operatíve je dôležité. Predsa len, bez motivácie nie je pohyb. Operatíva vám hovorí o dnešku a inovácie o zajtrajšku.

Poviete si – CEO General Electric si to môže dovoliť, ale čo malé firmy? Našťastie, inovácie fungujú aj v malých firmách, či dokonca vo firmách bez výroby. Inovovať môžete všeličo, napr. aj spôsob, ako niektoré veci robíte, či ako pristupujete k ľuďom. Nemusí to by len výrobok, či služba. Inovácia je vlastne každá pozitívna zmena, ktorá prináša skokovú a trvalú hodnotu zákazníkom, zamestnancom, akcionárom alebo partnerom.

Môžete sa stretnúť s odmietaním typu: „Teraz? Počas Covidu?“. Práve preto! Ide o novú situáciu, na ktorú treba reagovať. A ktoré firmy reagujú pružnejšie? No predsa tie, ktoré sú “nasiaknuté“ kultúrou inovácií a neustálych zmien.

Preto neustále hľadajte motív, čo zmena firme a hlavne zamestnancom prinesie a diskutujte o tom s ľuďmi. Otvárajte témy, čo potrebujete zmeniť, aby ste boli lepší.

Tím a hľadanie ježka

Keď sme o inováciách presvedčili manažment firmy, tak môžeme začať s implementáciou - včlenenia inovácie do stratégie. Môžeme vytvoriť oddelenie inovácií alebo v dnešnej situácii stačí vytvoriť aj malý tím. Ako bolo spomenuté v predchádzajúcom článku, pri prežití sú ľudia kľúčoví! Platí to aj v tomto prípade.

Na inovácie potrebujeme rôznorodé osobnosti v tíme, dôležitá je tiež kreativita a talent manažment. Tiež si potrebujeme vyhradiť čas tak, aby sa inovácie dostali do bežných manažérskych aktivít.

Napríklad sa pravidelne venovať hľadaniu konceptu ježka popísaného Jimom Collinsom, v knihe Z dobrého skvelé, alebo si len tak sadnúť ku káve a prejsť malé zmeny v procesoch, ktoré urobia viditeľnú zmenu. A môže to byť raz osobne a inokedy online.

Preto, vytvorte rôznorodý tím a pravidelne sa schádzajte.  

Majte vlastný pohľad na inovácie

Z môjho pohľadu vyššia forma inovácií, teda otvorené inovácie, rúcajú zaužívané postupy. Môžete nápady kupovať, predávať, mať partnera, či dokonca spolupracovať s konkurenciou. Ide o prepojenie interného a externého prostredia firmy. Aby ste sa dostali až na túto úroveň, potrebujete vedome skenovať vlastnú spoločnosť a trh, diskusie o nových veciach, ktoré vyústia do inovatívnych biznis myšlienok.

Následne prídu rozhodnutia, do ktorých myšlienok sa máme naozaj pustiť. Z toho vzíde projekt, za ním pilot a ďalej to už poznáte.

Preto hľadajte také inovácie, ktoré čo najviac podporujú váš „core business". Nie čo je moderné, ale čo je pre vašu firmu podporujúce. Čo posilňuje firmu aj v ťažkej situácii.  

Rozhodnite sa

Dôležité je rozhodnúť sa - chcete prežívať, alebo očakávate od firmy viac? Spomeňte si, ako ste s riadením firmy (podnikaním) začínali – kde sú tie pocity teraz? Ak chcete prežiť, potrebujete vyriešiť základné problémy.

Ak chcete naozaj žiť, zabezpečte si prísun energie – tá je podľa mojich skúseností ukrytá v nápadoch a inováciách.

Ja osobne preferujem nasledovať druhú možnosť, pretože podobne ako človek, ani firma neprinesie viac, ak dlhodobo iba prežíva. V Libelliuse však nesúdime firmy podľa štádia, v ktorom potrebujú pomôcť. Radi váš biznis ozdravíme v oboch prípadoch.

Róbert Rybár

Senior biznis konzultant