Rok 2019 v prostredí Libellius: Tri piliere nášho ďalšieho rastu

Rok 2019 v prostredí Libellius: Tri piliere nášho ďalšieho rastu

Tímová práca a spoločné napĺňanie našich cieľov je základným kameňom našej firemnej kultúry. Práve týmto prístupom sa nám postupne darí napĺňať naše ciele.  

Pre tento rok sme spoločne vytýčili tri piliere, na ktorých nám záleží a ktoré budeme neustále spevňovať.  

Prvým je rastové myslenie, ako predpoklad pre naše napredovanie. Tento typ myslenia u nás nemá hranice. Každý z nás si vyberie v čom chce rásť. Dôležité je rozhodnúť sa a prevziať zodpovednosť za svoj rast.

Nasleduje tímový prístup, ochota ísť mimo komfortnú zónu v prospech ostatných. Podpora a pomoc tým, ktorý ju v danej chvíli najviac potrebujú. Zabudnutie na svoje ego a jeho deštrukčnú energiu.  

Tretím sú naši klienti, ľudia, ktorým záleží na firme v ktorej pracujú, na ľuďoch ktorí ju tvoria a rozvíjajú. Chceme spolupracovať s takými, ktorí zdieľajú rovnaké hodnoty, majú radi prácu na sebe a vytvárajú pozitívne možnosti pre ostatných. Intenzívne vnímanie pilierov je pre nás dôležitejšie ako plánovanie. S týmto zameraním sa cesty objavia samé.

Ako v každej spoločnosti, nie všetko vždy funguje stopercentne a ani by to nebolo dobré. Pracujeme, riešime a hľadáme výzvy. To, čo som sa snažil napísať, je hlavne o výborných ľuďoch s ktorými mám možnosť spolupracovať, hľadať naplnenie, motiváciu a spokojnosť. Bez nich by Libellius neexistoval a preto si veľmi vážim, že môžeme ísť spoločnou cestou.

Aby som nepísal len o mojom vnímaní nášho bohatstva v podobe našej jedinečnej firemnej kultúry, tu sú názory niektorých mojich kolegov.  

Monika
„Podporujúca firemná kultúra, zameraná na hodnoty a rodinnú atmosféru. Snažíme sa napĺňať firemné ciele a zároveň sa napĺňajú aj potreby nás, zamestnancov.“ 

Marek
„No však taká pohodová, otvorená, podporujúca, cieľovo orientovaná, tvorivá.“  

Ivana 
„Vládne tu podporujúca firemná kultúra zameraná na profesionálny, proklientský a zároveň ľudský a tímový prístup. Aktívna a otvorená atmosféra a snaha o nastoľovanie rovnováhy a zároveň zvyšovanie výkonu ako aj podporu inovácií.“

Dadka
„Vo firme pracujem už skoro 12 rokov a to je už čas, ktorý ukáže rôzne situácie, v ktorých sa ocitáme. Všetky však majú spoločného menovateľa a tým je tímovosť. Je to tým, že sme sa tu stretli všetci s cieľom odviesť si svoju prácu najlepšie ako vieme, v prípade potreby podporiť svojho kolegu a to všetko sa deje v príjemnej, pokojnej a uvoľnenej atmosfére. Viem, že v prípade potreby sa môžem obrátiť na hocikoho a poprosiť o pomoc a podporu. Myslím, že to funguje obojstranne, čiže smerom k manažérom a aj smerom k nám zamestnancom. Veľmi dôležité je, aby sme jeden druhého počúvali a vedeli si odovzdať spätnú väzbu, či už pozitívnu alebo negatívnu.“

Miška
„Našu firemnú kultúru v Libelliuse vnímam ako veľmi rodinnú a založenú na priateľských vzťahoch. Zároveň s jasnými pravidlami, otvorenou komunikáciou, podporou, flexibilitou a rozvojom. Jedinečný osobnostný mix nám ponúka kreatívne a zaujímavé prostredie na plnenie nášho poslania a celkovú tvorbu.“     

Robo
,,Čo vnímam:
- otvorenosť,
- snaha o férovosť,
- silne prozákaznícka atmosféra a orientovanie na výkon, vedúci k stabilite firmy,
- vedenie k zodpovednosti,
- nadštandardné vzťahy, oveľa lepšie sa potom pracuje,
- stále nove veci,
- „Vedúci“ silne prenáša svoje hodnoty do firmy,
- vidím ľudí, nie stroj.“

Juraj
,,Libellius pre mňa predstavuje prostredie, v ktorom sa môže každý člen tímu naplno realizovať. Je to spoločenstvo, ktoré je založené na vysokej profesionalite, prirodzenej snahe podať čo najlepší výkon, ale tiež na ľudskosti, dôvere a dobrých vzájomných vzťahoch.“

Martin Chinoracký
Managing Partner & Co-Founder