Rok 2022 v znamení šťastia alebo piliere nášho úspechu

Rok 2022 v znamení šťastia alebo piliere nášho úspechu

Tak ako sa mení, vyvíja prostredie v ktorom naša spoločnosť pôsobí, meníme sa aj  my. V tomto rok sme premýšľali od čoho bude závisieť náš úspech. Nápadov a možností kam sa zamerať bolo veľa, a potom prišilo to najdôležitejšie. A to s istotou sa oprieť o naše hodnoty.

Akosi intuitívne sme prišli k tej najdôležitejšej, a tou je radosť z toho, čo robíme. A keďže sa o radosť vo firme starať, bol zvolený happiness manažér. Niekto, koho napĺňa tešiť a radovať sa so nami všetkými. Radosť je ako rieka plná tej najlepšej energie a potrebujeme ju všetci.

Ďalšou je kreativita, teda schopnosť využiť našu tvorivú silu, priniesť do našich životov niečo nové, čo nám pomôže, obohatí nás a našich klientov.

Nasleduje tímový prístup, ochota ísť mimo komfortnú zónu v prospech ostatných. Podpora a pomoc tým, ktorý ju v danej chvíli najviac potrebujú. Zabudnutie na svoje ego a jeho deštrukčnú energiu.

A na záver to máme výkonnosť, poctivú práca, ktorá má jasné zameranie a vedie nás k výsledkom, ktoré chceme. 

Ako v každej spoločnosti, ani v tej našej, nie vždy všetko funguje stopercentne a ani by to nebolo dobré. Z čoho by sme sa potom učili. Pracujeme, riešime a hľadáme výzvy.

To, čo za týmto všetkým je, sú výborní ľudia, s ktorými mám možnosť spolupracovať, hľadať naplnenie, motiváciu a spokojnosť. Bez nich by Libellius neexistoval, a preto si veľmi vážim, že môžeme ísť spoločnou cestou.

A čo je najdôležitejšie pre Vás?

Aby som nepísal len o mojom vnímaní nášho bohatstva v podobe našej jedinečnej firemnej kultúry, tu sú názory aj mojich kolegov a kolegyne:

Dadka

„Pokojná, príjemná a rodinná atmosféra nám umožňuje venovať sa práci naplno a zodpovedne, a tým uspokojiť našich zákazníkov, ale aj sebe dopriať dobrý pocit z odvedenej práce.“

Marek

„Ľudská firemná kultúra, ktorá zohľadňuje individuálne kvality každého z nás, podporuje nás v tvorivosti, kontinuálnom rozvoji a v zavádzaní neustálych inovácií v poskytovaných riešeniach naším zákazníkom.“

Juraj

„Naša firemná kultúra odzrkadľuje naše poslanie, víziu a osobné hodnoty. Záleží nám na tom, aby sme pomáhali vytvárať zdravé prostredie vo firmách a aby naši klienti napredovali. To vieme dosiahnuť tak, že budeme na sebe neustále pracovať, rozvíjať sa a naša práca nám bude prinášať radosť. Kultúra Libelliusu je daná osobnosťou každého z nás. “

Michal

„Ako čerstvý člen Libellius tímu, som ihneď pocítil silu našej firemnej kultúry. Otvorenosť, rodinná atmosféra, radosť so spoločných úspechov, to je len zlomok toho, čo v Libelliuse nájdete. Navzájom sa spoločne motivujeme a inšpirujeme, čo nás posúva stále v pred, ako jednotlivcov, ale aj ako tím.“

Róbert

,,Čo vnímam na našej firemnej kultúre? Otvorenosť a snahu o férovosť. Silne prozákaznícka atmosféra a orientovanie na výkon, vedúci k stabilite firmy. Vedenie k zodpovednosti a nadštandardné vzťahy, na základe ktorých, sa oveľa lepšie potom pracuje. „Vedúci“ silne prenáša svoje hodnoty do firmy. No najdôležitejšie je to, že vidím ľudí, nie stroj.“

 

Martin Chinoracký

Managing Partner & Co-Founder