Štyri kroky ako uskutočniť zmenu vo firme

Štyri kroky ako uskutočniť zmenu vo firme

Zmenu prinášajú ľudia. Majú nové pohľady, intenzívne prežívajú svoju realitu, ktorá ich obklopuje. Môžu spôsobiť chaos, ale aj dodať veľa pozitívnych impulzov pre novú budúcnosť.

1.        Krok – dobre rozumieť tomu, čo sa deje

Prvý krok je najdôležitejší. Každý z nás vníma svoje prostredie inak, hodnotí ho, má svoje predstavy, očakávania a vytvára si závery. Tie buď prinášajú alebo neprinášajú nadhľad a správne pochopenie toho, čo sa deje. Zmena je o novom prístupe, zjednotení vnímania situácie a uvedomenia si jej prínosu. Vtedy vzniká potreba naliehavosti. Dobre rozumieť zmene znamená zjednotiť vnímanie celého tímu tak, aby všetci vychádzali z rovnakej reality a jej pochopenia.

2.        Krok - informujte dobre a transparentne

Ľudia potrebujú rozumieť dôvodom, ktoré firmu priviedli k zmene, aby ju mohli naplno podporiť. Rozprávajte sa s nimi o vašich dôvodoch a o budúcnosti, ktorú chcete mať. Firma je reprezetnavaná ľuďmi, ktorí majú svoje pocity a presvedčenia. Ukážte im svoju predstavu, zdieľajte s nimi svoj entuziazmus a vieru v dobrý výsledok. Či ste autentický a transparentný alebo nie, ľudia vycítia rýchlo. Ak sa tieto hodnoty stratia, bude náročné získať si ich dôveru a od tej každá zmena závisí.

3.        Krok – buďte otvorený k svojim ľuďom, zaslúžia si to

Otvorenosť je základom pre rovnaké vnímanie zmeny. Môžete niektoré informácie komunikovať postupne, ale nemali by ste ich ľuďom zatajiť. Ak áno, prídu situácie, kedy vám nebudú rozumieť, prípadne budú mať pocit manipulácie. Ten pocítia rýchlo, vznikne intuitívne. Voľte radšej pravdu a ukážte, že aj nepríjemné situácie majú pozitívnu vyhliadku.

4.        Krok – aktívne sa zaoberajte emóciami

Prežívané emócie rozhodnú o úspechu zmeny. Precíznosť pri organizovaní a disciplína pri realizácii zmeny vytvoria výbornú štruktúru, ale nevdýchnu zmene život. Preto potrebujete oboje. Ľudia môžu na zmenu reagovať veľmi odlišne, buďte preto vnímavý, empatický a pevný. Vaša stabilita, odhodlanie a podpora prinesú úspech.

Zmena je o nás, našom nastavení a kvalite, ktorú vieme ponúknuť a zdieľať s ostatnými. Ak to máme, ľudia nás budú nasledovať.

Martin Chinoracký 

Managing Partner & Co-Founder