Udržte svoj obchodný tím v špičkovej forme

Udržte svoj obchodný tím v špičkovej forme

Ľudský potenciál je tá najcennejšia hodnota, ktorou vo firme disponujete, oplatí sa preto pre vašich ľudí vhodne nastaviť funkčný rozvojový systém.


 „Čas je drahý, je potrebné plniť plány a nemôžeme dva dni stráviť na školení.“

Takto zo začiatku reagujú obchodníci a občas o tom presvedčia aj svojho šéfa.

Rovnako potrebné je však pracovať aj na zvyšovaní kvalifikácie a posilňovaní zručností v tímoch, pretože konkurencia nespí na vavrínoch.

Máme pre Vás niekoľko odporúčaní overených praxou, ktoré Vám tento proces pomôžu nastaviť:

1. Pracujte na koncepčnom a kontinuálnom vzdelávaní. Naplánujte zamestnancom pravidelný rozvoj a tréningy v pravidelných intervaloch. Ľudia váš záujem a investície do ich úspechu ocenia, budú vám lojálni. Vytvoríte si tak predpoklady pre budovanie stabilného tímu.  

2. Využite rôznorodosť rozvojových programov a štýlov učenia sa. Vhodná je kombinácia vzdelávacích metodík, ako napríklad e-learning, tréning, brainstorming, koučing, pokojne v rámci jednej témy.  

3. Realizujte tréningy mimo pracoviska. Princíp „tu a teraz“ povedie k vyššej koncentrácii účastníkov, bez odbiehania a vybavovania každodenných úloh. Naučíte ich tak nielen efektívne plánovať si svoj čas, ale povediete ich aj k jeho efektívnemu využívaniu.  


4. K vzdelávacím témam položte ľuďom otázky na zamyslenie. „V čom vám táto zručnosť / informácia pomôže?“ „Ako to viete využiť na svoje prípady v praxi?“ Prepájajte tému so situáciami, ktoré vaši ľudia zažívajú v reálnom živote. Správne položené otázky po rozvoji pomôžu zamestnancom implementovať poznatky do praxe a prehlbovať ich uvedomenie.

5. Ak pošlete jednotlivca na rozvoj, tréning či školenie, nechajte ho naučiť danú tému aj ostatných kolegov. Pripraviť si prezentáciu a povedať svoje postrehy z praxe, previazať podstatu s obrazotvornosťou. Takto sa najlepšie učia témy, ktoré človek nemá rád. Je šanca, že si ich takto lepšie osvojí.

6. Prezentácie, poznámky, popísané flipcharty a materiály si zhromažďujte, pokojne aj elektronicky. Uchovajte si ich do budúcnosti, pre nových pracovníkov alebo pre zopakovanie si tém s odstupom času. Zídu sa vám aj po niekoľkých mesiacoch či rokoch, napr. pri kampani, v ktorej potrebujete danú tému, zručnosti, poznatky znova využiť.


Byť predajcom si vyžaduje obrovskú dynamiku, tempo a konkurencieschopnosť. Pravidelným trénovaním udržíte vašich ľudí v kondícii, aby zostali na čele s alebo dokonca pred hlavnými konkurentmi. Držte sa pri tom hesla:

“Víťazi to nikdy nevzdávajú. Pretože tí, čo to vzdajú, nikdy nezvíťazia.”

(Neznámy autor)

Ak si stále neviete rady, obráťte sa na nás. Radi Vám s tým pomôžeme.

Michaela Konečná
Biznis Consultant