Ako si získať zákazníka už v úvode rokovania

Urobme to inak, odlíšme sa a získajme si zákazníka už v úvode rokovania

Byť úspešnejší, ako naši konkurenti a priemerní obchodníci. 

Áno.

Je to túžba a cieľ každého z nás, ktorí sme účinní v každodennom biznise.

Prečo potrebujeme dobre poznať, v čom spočíva naša konkurenčná sila?

Je to akási naša neviditeľná, no veľmi podstatná „biznis charizma“, ktorá nás dokáže pritiahnuť bližšie k tomu, aby sa zákazník rozhodol spolupracovať práve s nami.

Ktoré zázračné chemické ingrediencie patria do „DNA“ úspešného obchodníka?

1. V úvode obchodného rozhovoru dbajme na profesionálne predstavenie našej firmy a seba samého, ako osoby

Precízna príprava je základom úspechu takmer pri každej činnosti.

Príprava predstavenia našej firmy, ktorú zastupujeme, takisto.

Vysvetlime zákazníkovi naše firemné poslanie, ale aj to, čo nás odlišuje od našich konkurentov, alebo čo ponúkame a robíme inak, kam smerujeme a v čom sme originálni a jedineční.

Akí ľudia spolu s nami tvoria tím a čo všetko je pre nás dôležité. Aké hodnoty vo firme žijeme. Akým štýlom pracujeme.

Pre zákazníka sme firma my, ako osoba. Ten prvý dojem, ktorý trvá pár sekúnd.  

Preto je veľmi dôležité si dôkladne pripraviť profesionálne štruktúrované predstavenie spoločnosti, a aj seba ako obchodného reprezentanta.

2. Odlíšme sa od ostatných svojimi kvalitami vynikajúceho odborníka

Staňme sa tými najlepšími a vyhľadávanými odborníkmi vo svojej brandži. Poznajme služby a produkty, ktoré ponúkame a verme v ich prospešnosť. Vzdelávajme sa a majme naštudované všetky podrobnosti o produktoch, ktoré ponúkame, ich parametre, výhody a benefity.  

Verme v to, že naším riešením zákazníkovi pomáhame v jeho dosahovaní cieľov.  

Táto pridaná hodnota, ktorá sa stane súčasťou našej osobnosti, je základ podporujúci presvedčenie zákazníka, že sa môže s dôverou zveriť do našich rúk a prijať naše riešenie ako to najlepšie.  

Buďme presvedčiví.

3. Vybudujme si funkčný systém práce a zotrvajme v zodpovednosti za svoje aktivity

Systém práce, ktorý funguje a sme v ňom dôslední, nám podstatne šetrí sily, čas a dostane nás v kratšom čase k splneniu cieľov.  

Z čoho pozostáva? Z každodennosti našich aktivít. Z počtu našich obchodných stretnutí. A aj z toho, ako si stretnutia naplánujeme a ako ich vieme stihnúť.   

Avšak na to, aby sme sa stretli so zákazníkom, musíme mu najprv zatelefonovať, prípadne ho inak kontaktovať. Akého zákazníka? Existujúceho alebo akvizičného?    

Tempo, ktoré si nastavíme, nám dáva príležitosť na to, aby sme si pri vyhodnotení našich výsledkov korigovali a manažovali svoje denné, týždenné, mesačné, ročné, ... jednoducho pravidelné aktivity.  

Hľadajme neustálu inšpiráciu pre rozvoj našich osobných kvalít a systému práce, pretože vtedy budeme úspešnejší, ako tí ostatní, ktorí sú na trhu s nami.

Ak sme práve dnes objavili svoje slabé miesta, začnime na nich hneď teraz pracovať.

Aj víťaz pravidelne trénuje, inak by ho predbehli všetci ostatní. A zotrvať v rozbehnutom vlaku je oveľa jednoduchšie, ako zastavovať, a znovu rozbehnúť celý ten obrovský kolos.

Michaela Konečná
Biznis Konzultant