Analýzy, prieskumy a merania

Odhaľte svoj priestor na zlepšenie

Konzultačné projekty

Naštartujte sa na ďalší rast a stabilitu

Rozvojové programy a tréningy na mieru

Pripravte svoj tím na dosahovanie cieľov

Libellius Business School

Umožnite svojim ľuďom individuálne sa rozvíjať

Biznis konzultácie a koučovanie

Urobte krok vpred k reálnej zmene

Vitality Balance

Získajte zdravé návyky, zvýšte svoju spokojnosť a úspešnosť

Libellius Business School - vzdelaní ľudia tvoria úspešnú firmu.

Ani talentovaný športovec sa bez pravidelného tréningu, ktorý mu nastaví špičkový tréner, nedostane k vytúženým métam.
Vykročte za úspechom spoločne s našimi kvalitnými rozvojovými programami.

Linellius Business School

Solution Selling - predaj riešení

Tento rozvojový program je určený pre obchodníkov, ktorí riešia náročnejšie a dlhodobé obchodné prípady. Ak sa stretávate s viacerými kontaktnými osobami u klienta a rozhodovanie je postupné a komplexné, metóda predaja riešení vám prinesie vyšší efekt.


Dátum konania: 17.03. - 18.03.2020

Libellius Business School

Akadémia skutočného manažmentu

Ide o komplexný rozvojový program určený pre manažérov, konateľov a majiteľov firiem, ktorí sa chcú rozvíjať v riadení a vedení. Úspech v manažmente je súhrou osobnostnej zrelosti manažéra a jeho profesionálnych vedomostí a zručností.Dátum konania: 10.03. - 11.03.2020

Libellius Business School

Zvládanie stresu a negatívnych emócií

Tento program je určený pre všetkých, ktorí si chcú zlepšiť svoju odolnosť voči stresu a schopnosť účinnejšie zvládať negatívne emócie bez potláčania. Je to jeden z kľúčov k spokojnému a šťastnému životu v práci aj súkromí.Dátum konania: 31.03. - 01.04.2020

Najbližšie termíny školení

Sú určené pre jednotlivcov alebo menší počet účastníkov z rôznych firiem, a tým poskytujú výbornú príležitosť pre výmenu skúseností, názorov, a taktiež kontaktov. Staňte sa aj vy úspešnou firmou, disponujúcou kvalifikovanými zamestnancami, ktorí dosahujú stanovené ciele a využívajú svoj vlastný potenciál.

Predajné zručnosti

Tréningový program obsahuje reálne modelové situácie z praxe a diagnostické testy na spoznanie svojej typológie osobnosti. Preverí, doplní a vylepší vaše predajné znalosti a zručnosti.

Dátum konania: 10.03 - 11.03.2020

Akadémia skutočného manažmentu

Ide o komplexný rozvojový program určený pre manažérov, konateľov a majiteľov firiem, ktorí sa chcú rozvíjať v riadení a vedení. Úspech v manažmente je súhrou osobnostnej zrelosti manažéra a jeho profesionálnych vedomostí a zručností.

Dátum konania: 10.03 - 11.03.2020

Vyjednávacie zručnosti

Naučíte sa využívať rôzne stratégie a taktiky tohto umenia a získate znalosti a zručnosti potrebné pre lepšie vyjednávanie s obchodným partnerom. Rozviniete svoje komunikačné schopnosti, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou úspešného vyjednávania.

Dátum konania: 17.03 - 18.03.2020

Libellius radí - články ako zlepšiť vašu firmu

Chcete byť lepší manažér, líder, obchodník alebo personalista? Inšpirujte sa v našom blogu.

Trvalé trendy

Predpovede a očakávania vychádzajú z nášho vnímania situácie, minulých skúseností a našej schopnosti pochopiť základné princípy podnikania.Trendy vznikajú rovnako.Pri raste trhu, spoločností, nedostatku pracovnej sily...

Libellius Live 25.10.2019

Pozývame Vás na tretí ročník podujatia Libellius Live, ktoré sa uskutoční 25.10.2019 v hoteli Ponteo, Rusovce. Na diskusnej a vzdelávacej konferencii si budete môcť vypočuť zaujímavé témy, ktoré Vám prinesú množstvo inšpirácie do budúcnosti...

7 chýb pri riadení výkonnosti firmy

Ako je možné, že je jedna firma úspešná a druhej sa nedarí? Jedna vyrastie raketovo rýchlo a druhá stagnuje? Faktorov úspechu je veľa, tak ako aj literatúry o tom, ako dosahovať ambiciózne ciele a ako riadiť výkonnosť tímov a jednotlivcov...

Pomohli sme zlepšiť fungovanie v mnohých firmách

S klientmi spolupracujeme na princípoch projektového manažmentu. Kladieme veľký dôraz na implementáciu získaných vedomostí a zručností do reálnej praxe firmy. Našim partnerom tým prinášame skutočné výsledky a dlhodobo udržateľný úspech.