360 stupňová spätná väzba

360 stupňová spätná väzba

Riadite zmenu a neviete, či sa s ňou zamestnanci stotožňujú? Zaujíma vás či vaši manažéri, kolegovia, podriadení majú medzi sebou dobré pracovné vzťahy?

360 stupňová alebo 180 stupňová spätná väzba je výborná hodnotiaca metóda, ktorá vám prinesie ucelený pohľad na silné a slabé stránky zamestnancov a zmes názorov z viacerých strán, ktoré odhalia mnoho nejasností vo vašom a tíme. Hlavný prínos spočíva v tom, že zistíte, napríklad to, ako vás vnímajú ostatní kolegovia a dozvie sa informácie, ktoré vám z akýchkoľvek dôvodov doteraz možno unikali.

Ak chcete poznať názor vašich zamestnancov, sme tu pre vás. Pripravíme vám zrozumiteľné otázky, zabezpečíme priebeh, spracujeme analýzu výsledkov do výslednej správy a pomôžeme vám s nastavením ďalších možností rozvoja, prípadne zmeny, ktorá bude nevyhnutná.

360 stupňová spätná väzba - prínosy

  • Vyhodnotenie názorov na schopnosti zamestnanca z viacerých úrovní.
  • Identifikácia oblastí, v ktorých je potrebné "pridať".
  • Definovanie kritických miest v tíme, ktoré by mohli mať vplyv na výkonnosť a dosahovanie cieľov.
  • Zlepšenie tímovej práce a výkonu tímu zameraním sa na oblasti, ktoré vnímate ako dôležité.
  • Vypracovanie rozvojového plánu aktivít vedúceho k osvojeniu si nových efektívnych návykov.

Prečítajte si viac o 360 stupňovej spätnej väzbe v našom článku, prípadne v infografike.

Zaujala vás táto metóda? Kontaktujte nás a prediskutujeme vaše potreby!

Použite náš formulár

a my vás budeme kontaktovať o službách ktoré ste si zvolili, prípadne nám neváhajte zavolať

+421 918 700 041

Mám záujem o 360 stupňová spätná väzba