Analýza riadenia firmy

Analýza riadenia firmy

Môžete svoju konkurenčnú silu firmy oprieť o funkčný vnútorný systém riadenia? Alebo potrebujete inšpiráciu na zlepšenie vo vašom systému riadenia? 

Vďaka analýze systému riadenia vám pomôžeme zmerať vašu súčasnú funkčnosť a kvalitu systému riadenia. Analýza vám umožní identifikovať silné stránky a príležitosti na zlepšenie pri riadení spoločnosti. Na základe preverenej metodiky získate štruktúrované informácie o tom, ako kvalitne je vaša spoločnosť riadenia. Vo finále budete vedieť svoj systém riadenia cielene zlepšovať.

Analýza pokrýva 9 kľúčových oblastí (podľa Modelu Excellence EFQM), ktorými by sa mala spoločnosť zaoberať a neustále sa v ich zdokonaľovať. 

Kľúčové výstupy z analýzy riadenia

  • Identifikované silné stránky a oblasti na zlepšenie v systéme riadenia spoločnosti
  • Výsledná správa s odporúčaniami podľa kľúčových oblastí systému riadenia spoločnosti (Model Excellence EFQM)
  • Návrh projektu na zlepšovanie systému riadenia s definovanými míľnikmi a konkrétnymi aktivitami

  Dostaňte riadenie svojej firmy pod kontrolu, my vám s tým pomôžeme!

  Použite náš formulár

  a my vás budeme kontaktovať o službách ktoré ste si zvolili, prípadne nám neváhajte zavolať

  +421 918 700 041

  Mám záujem o Analýza riadenia firmy