Analýza systému riadenia obchodu

Analýza systému riadenia obchodu

Máte dobre nastavené procesy na riadenie obchodného oddelenia? Napomáhajú tomu, čo chcete dosiahnuť? Viete ako do seba zapadajú jednotlivé súčasti systému riadenia obchodného tímu? 

Analýza umožňuje identifikovať silné stránky a príležitosti na zlepšenie pri riadení interného alebo externého obchodného tímu. Na základe osvedčenej a jednoduchej metodiky získate poznatky o kvalite riadenia vášho obchodného oddelenia. Je to vstup do toho, ako svoj „sales manažment“ cielene zlepšovať.
Prostredníctvom analýzy zistíte, čo môžete spraviť pre to, aby ste z vášho obchodného tímu vyťažili ešte viac.

 

Analýza pokrýva dôležité oblasti, ktoré sú súčasťou funkčného systému riadenia obchodu (MBE Sales Management System)

Prínosy z analýzy:

  • Identifikované silné stránky a oblasti na zlepšenie systému riadenia obchodu
  • Štruktúrovaná výsledná správa s odporúčaniami na zlepšenie podľa kľúčových oblastí systému riadenia obchodu
  • Návrh projektu na postupné zlepšovanie systému riadenia obchodu s definovanými míľnikmi a konkrétnymi aktivitami

  Zmerajte si svoje obchodné procesy spolu s nami a dostanete od nás injekciu skvelých odporúčaní na zlepšenie!

  Použite náš formulár

  a my vás budeme kontaktovať o službách ktoré ste si zvolili, prípadne nám neváhajte zavolať

  +421 918 700 041

  Mám záujem o Analýza systému riadenia obchodu