Balance Management

Balance Management

Zaujíma vás prečo sa vaši zamestnanci správajú určitým spôsobom vo vybraných situáciách? Sú stotožnení s firemnou kultúrou? Chcete vedieť, čo ich motivuje k vyšším výkonom a čo ich naopak stresuje? Alebo aká je komunikačná klíma vo vašom tíme?

Všetci sa vo svojom správaní uchyľujeme k stereotypom – ustáleným, opakovaným činnostiam. Či už v súkromí alebo v pracovnej sfére nám môžu nevhodné návyky brániť v efektívnej komunikácii, riešení náročných situácii či samotnom výkone pri práci. Balance Management je hľadanie rovnováhy. Umožňuje objektívne identifikovať stereotypy, ktoré predurčujú ich efektívne, resp. neefektívne fungovanie v rôznych situáciách v práci. 

Ako metóda Balance management funguje?

Táto diagnostická metóda meria vzorce správania sa pomocou farebnej škály. Cieľom je podnietiť odozvu, ktorú nie je možné vedome ovplyvniť. Výsledné grafy popisujú, ako sa človek správa a reaguje v rôznych oblastiach.

Technika využíva paletu 8 farieb, a ich vzájomné asociácie s vybranými slovami, ktoré možno nastaviť na základe konkrétnej otázky. Farby v tejto metóde nepredstavujú význam samotných farieb, ale ide o presne merateľnú frekvenciu farebného žiarenia. Týmto spôsobom dokážeme odhaliť podvedomé súvislosti, emócie a impulzívne rozhodnutia, vďaka ktorým vieme v priebehu dvadsiatich minút zmerať vaše návyky.  

Aké sú prínosy? Dostanete odpovede na tieto otázky:

 • Ako ste identifikovaní s firmou, s jej hodnotami?
 • Do akej miery je vaše správanie sa v súlade s nastavenými pravidlami?
 • Aké množstvo energie máte, a ako ju využívate?
 • Aká je vaša komunikačná klíma vo firme?
 • Ako riešite situácie, čo pri riešení uprednostňuje?
 • Z akých postojov vychádzate a ako ich realizujete vo vonkajšom prostredí?
 • Aká je vaša adaptabilita vo vzťahu k zmenám?
 • Aká je vaša súčasná a potenciálna efektivita a nakoľko ju využívate?
 • Na akú mieru výkonnosti ste nastavení a aká je vaša reálna výkonnosť?
 • Nakoľko ste pod stresom a ktoré faktory vo firme vás stresujú ?
 • Máte predpoklad na neetické správanie sa? Ak áno, v ktorých oblastí sa to prejavuje?
 • Ktoré formy učenia preferujete?
 • Ako efektívne pracujete s informáciami?
 • Čo vás motivuje?
 • Čomu sa bránite?
 • ...

Toto je len časť otázok, ktoré vám dokážeme zodpovedať prostredníctvom interpretácie profilov Balance managementu. Zaujala vás metóda? Máte ďalšie otázky?

Ozvite sa nám a spolu vyladíme vaše stereotypy.

Koncept Balance Management bol vytvorený spoločnosťou Engage Hill s.r.o. a využíva meraciu metodiku CA method.

Použite náš formulár

a my vás budeme kontaktovať o službách ktoré ste si zvolili, prípadne nám neváhajte zavolať

+421 918 700 041

Mám záujem o Balance Management