Development Centrum

Development Centrum

Ak chcete poznať a pochopiť potenciál zamestnanca

jeho schopnosti vykonávať činnosti súvisiace s pracovnou pozíciou, odhaliť jeho silné stránky, rezervy a oblasti pre rozvoj, development centre (DC) je jednou z metód, ktorú vám ponúkame. DC sa orientuje aj na podporu kariérneho rastu a rozvoja s tým súvisiacim. Realizujeme ho individuálne, ale aj v skupinách podľa cieľa, ktorý sledujeme. Využívame rôzne diagnostické techniky: pozorovanie, testy, riešenie praktických situácií a interviá.

Prínosy Development centra

  • Identifikácia potenciálu zamestnanca
  • Hodnotenie pracovnej výkonnosti a efektivity zamestnanca na pracovnej pozícii
  • Podanie spätnej väzby zamestnancovi a podporenie jeho motivácie
  • Nastavenie oblastí na ďalší rozvoja zamestnanca
  • Podpora kariérneho rastu zamestnancov

Napíšte nám a my vám predpíšeme ten správny recept!

Použite náš formulár

a my vás budeme kontaktovať o službách ktoré ste si zvolili, prípadne nám neváhajte zavolať

+421 918 700 041

Mám záujem o Development Centrum