Hodnotenie zamestnancov

Hodnotenie zamestnancov

Viete viesť hodnotiace rozhovory? Podľa čoho posudzujete výsledky vašich zamestnancov? Ako často hodnotíte vašich zamestnancov? Chcete obstáť v konkurenčnom prostredí?

Hodnotenie by malo byť bežným procesom v každej firme. Každý zamestnanec má právo dostať spätnú väzbu k svojej práci, prístupu a rozvoju. Čo robí dobre, na čom má zapracovať, kde a ako rýchlo sa očakáva jeho zlepšenie.

Pravidelné hodnotenie zamestnancov je jedným z najúčinnejších nástrojov motivácie a zabezpečuje zlepšovanie pracovného výkonu, preto by nemal chýbať ani u vás.

My vám zhodnotíme váš aktuálny systém hodnotenia a v prípade potreby navrhneme jeho zmenu, ktorá vám pomôže zvýšiť spokojnosť a dlhodobé napredovanie vašich zamestnancov.

Prínosy hodnotenia zamestnancov 

  • Radosť z hodnotenia a podporu zdravej kultúry
  • Profesionálny postup, metódy hodnotenia zamestnancov
  • Podklad pre odmeňovanie zamestnancov
  • Identifikovanie potrieb pre ďalší rozvoj a rast
  • Zladenie záujmov medzi spoločnosťou, manažérmi a zamestnancami
  • Zvýšenie výkonnosti, a tým dosiahnutie cieľov, ktoré si firma stanovila

Prispejte k lepšiemu poznaniu zamestnancov a zlepšite ich výkon spolu s nami!

Použite náš formulár

a my vás budeme kontaktovať o službách ktoré ste si zvolili, prípadne nám neváhajte zavolať

+421 918 700 041

Mám záujem o Hodnotenie zamestnancov