Nastavenie HR procesov

Nastavenie HR procesov

Ako začať s nastavovaním HR procesov vo firme takmer od piky? Viete čo je obsahom a ako zmerať kvalitu jednotlivých HR procesov? Nemáte skúsenosti ako efektívne zmeniť, prípadne zaviesť nové HR procesy?

Sme nadšenci pre to, aby ľudia vo firme žili plnohodnotný život, prijímali a vnímali prácu ako niečo motivačné a prirodzené. Aj keď názov, nastavenie HR procesov znie manažérsky, my v ňom vidíme veľa možností, ktoré prispejú zamestnancom ako aj firme. Možnosť správne viesť ľudí želaným smerom je umenie, ktoré si vyžaduje veľa zručností a citu.

My v Libelliuse veríme, správnym nastavením HR procesov zvýšite nielen celkovú efektivitu firmy, ale aj jej profesionalitu a vytvoríte priaznivé a motivačné prostredie pre všetkých. Dokážete ovplyvniť motiváciu, nadšenie, kreativitu ľudí vo firme, ako aj napríklad ušetriť náklady pri získavaní a výbere nových zamestnancov.  To všetko môžete mať pod kontrolou a cielene ovplyvňovať, využívať v prospech organizácie, ako aj pre svoj osobný rast a napredovanie.

Posúdime a navrhneme vám zmeny už existujúcich procesov a pomôžeme vám s naplnením aj tých nových. Stanovíme priority v oblasti, ktorá je pre firmu tou najdôležitejšou -  ľudia. Našou úlohou je priniesť do riadenia ľudských zdrojov vo vašej firme prístup ale aj praktické nástroje a metódy, ktoré dokážete výborne uplatniť  v praxi.

Prínosy nastavenia procesov 

  • Radosť z práce a pocit, že o ľudí u vás je dobre postarané
  • Spokojnosť a výkonnosť zamestnancov
  • Férové hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov
  • Rozvoj pracovníkov zosúladený s potrebami spoločnosti
  • Kultúru, ktorá motivuje
  • Priestor pre využitie a stabilizáciu talentovaných zamestnancov

Predpíšeme vám presný recept podľa vašich požiadaviek, ktorý vás bude viesť k tomu najcennejšiemu, čo spoločnosť má a to sú jej motivovaní, vzdelaní a spokojní pracovníci!

Použite náš formulár

a my vás budeme kontaktovať o službách ktoré ste si zvolili, prípadne nám neváhajte zavolať

+421 918 700 041

Mám záujem o Nastavenie HR procesov