Nástup nového zamestnanca, adaptačný proces

Nástup nového zamestnanca, adaptačný proces

Zvládate počiatočnú fázu pri nástupe nového zamestnanca? Vytvárate pozitívny postoj k firme v jeho mysli? Má u vás nový zamestnanec dostatok informácii potrebných k vykonávaniu svojej práce?

Prvé dni v novej práci sú pre každého náročné. Neznáme prostredie, noví kolegovia, iná firemná kultúra. Niektorí manažéri vnímajú proces uvádzania nového pracovníka ako formalitu, niečo čo musia a nevidia v tom zmysel. Ak však adaptačný proces podcenia, nevyhradia si dostatok času na nového kolegu, môže im ťažko hľadaný nový zamestnanec napríklad rýchlo zdupkať.

Proces adaptácie nového zamestnanca je veľmi dôležitý nie len pre zamestnanca ale aj pre firmu. Nový pracovník a jeho rýchle zapracovanie do pracovného procesu kladie požiadavky nielen na čas manažéra, ale aj jeho schopnosť využiť motiváciu, začleniť nováčika do kultúry tímu, a zároveň ho priviesť k požadovanému pracovnému výkonu.

Naučíme vás všetky dôležité kroky potrebné pri nástupe a adaptácii nového zamestnanca, aby sa mohol stať plnohodnotným členom vášho tímu.

Aké výsledky dosiahnete?

  • Istotu, že uvedeného pracovníka viete zvládnuť a zaoberáte sa tými najdôležitejšími oblasťami
  • Rýchle adaptovanie sa zamestnanca na firemnú kultúru, kolektív, pracovné úlohy
  • Vypracovaný nástupný plán aktivít pre zamestnanca počas skúšobnej doby

Investujte svoj čas a energiu do správnych ľudí a zabezpečíte tak rast celej firmy!

Použite náš formulár

a my vás budeme kontaktovať o službách ktoré ste si zvolili, prípadne nám neváhajte zavolať

+421 918 700 041

Mám záujem o Nástup nového zamestnanca, adaptačný proces