Riadenie pomocou firemných procesov

Riadenie pomocou firemných procesov

Koľko námahy vás stojí riešenie opakujúcich sa situácií? Koľko času majú vaši manažéri na riešenie koncepčných úloh, namiesto piplania sa v operatíve? Ako rýchlo dokáže prevziať nový zamestnanec prácu od človeka, ktorý z firmy odišiel?

Slovo procesy sa objavuje v slovníku manažérov veľmi často a v rôznych situáciách. Poznáme HR procesy, proces uvádzania produktu na trh, akvizičný proces, proces vystavovania faktúr a takto by sme mohli pokračovať ďalej. Procesy sú štandardné postupy využívané na riadenie opakujúcich sa situácií. Ich cielené využívanie je otázkou zvyšovania výnosov, znižovania nákladov.

Prínosy procesného riadenia

  • Popísanie a poznanie odporúčaných postupov pri riešení opakujúcich sa situácií vo firme
  • Optimálne prerozdelenie a využitie pracovných kapacít a zdrojov
  • Zvýšenie efektivity pri vykonávaní aktivít
  • Udržanie kontroly nad riadením
  • Doťahovanie pracovných úloh do konca
  • Rýchlejšiu adaptácia nového človeka na pracovnú pozíciu
  • Jasne stanovené pravidlá pre vykonávanie úloh
  • Elimináciu duplicitných aktivít
  • Impulzy pre rozvoj a vzdelávanie
  • Vyladenú, hladko fungujúcu organizáciu

Ak túžite po firme, ktorá beží hladko ako hodinky, ste na správnej adrese!

Použite náš formulár

a my vás budeme kontaktovať o službách ktoré ste si zvolili, prípadne nám neváhajte zavolať

+421 918 700 041

Mám záujem o Riadenie pomocou firemných procesov