Riadenie výkonnosti zamestnancov

Riadenie výkonnosti zamestnancov

Riadite svojich ľudí tak, aby boli motivovaní k vyšším výkonom? Ako riešite problémy vo výkonnosti svojich zamestnancov?

Aj vy môžete dosahovať firemné ciele prostredníctvom vhodne nastavených procesov riadenia výkonnosti zamestnancov. Základom je zosúladiť firemné ciele pracovníka, účinne ich prepojiť s motiváciou a spôsobom odmeňovania. Výsledným efektom bude správne nasmerovanie zamestnanca k tomu, čo je pre vás prioritou.

Pomôžeme vám pripraviť celú koncepciu riadenia výkonnosti, ktorej súčasťou bude stanovenie cieľov, prepojenie na ukazovatele výkonnosti a spôsob odmeňovania a hodnotenia pracovníkov. Samozrejme v súlade s firemným cieľmi a vašou kultúrou. 

Prínosy riadenia výkonnosti

  • Porozumenie, čo je dôležité pre výkonnosť jednotlivca a jeho riadenie
  • Nastavenie efektívnych procesov riadenia výkonu
  • Dosahovanie individuálnych a firemných cieľov v krátkodobom aj dlhodobom horizonte
  • Účinná motivácia, odmeňovanie a hodnotenie zamestnancov vzhľadom na ich pracovný výkon

Poradíme vám s vhodnou koncepciou riadenia, ktorou dosiahnete vyššiu výkonnosť a produktivitu vašich ľudí!

Použite náš formulár

a my vás budeme kontaktovať o službách ktoré ste si zvolili, prípadne nám neváhajte zavolať

+421 918 700 041

Mám záujem o Riadenie výkonnosti zamestnancov