Spoločné návštevy

Spoločné návštevy

Zaujíma vás ako si vedú vaši obchodníci priamo v akcii na obchodnej návšteve? Poznáte ich silné stránky? Viete aké robia chyby? Radi by ste zlepšili ich obchodné výsledky?

Prostredníctvom spoločných návštev získate predstavu o priebehu stretnutia, o vystupovaní a správaní sa obchodníka, jeho schopnosti reagovať a efektívne komunikovať so zákazníkom, priamo počas reálneho obchodného stretnutia. Táto metóda je založená na pasívnej účasti konzultanta na vopred dohodnutom počte stretnutí, ktoré sú následne vyhodnotené a obchodníkovi a jeho manažérovi je poskytnutá veľmi konkrétna spätná väzba.

Prínosy spoločných návštev

  • Pohľad na obchodníka priamo v akcii
  • Prehľad o jeho silných a slabých stránkach v oblasti obchodných zručností
  • Popisnú spätnú väzbu adresovanú obchodníkovi a jeho manažérovi
  • Nastavenie oblastí na ďalší rozvoj obchodníka

Stačí, keď sa nám ozvete a zvyšok nechajte na nás!

Použite náš formulár

a my vás budeme kontaktovať o službách ktoré ste si zvolili, prípadne nám neváhajte zavolať

+421 918 700 041

Mám záujem o Spoločné návštevy