Tvorba a implementácia strategického riadenia

Tvorba a implementácia strategického riadenia

Prečo sú niektoré firmy veľmi úspešné a iné nie? Prečo sú niektoré firmy stabilné a iné sa z trhu vytratia? Ako vybudovať dlhodobo úspešnú a ziskovú firmu?

Jedným z rozhodujúcich faktorov, ktorý ovplyvňuje konkurenčnú silu firmy sú jej ľudia. Viete podľa čoho vyberať tých správnych ľudí? Akú náplň práce im zveriť? Čím ich dlhodobo motivovať? Alebo ako prepojiť jednotlivé činnosti vo firme tak, aby všetci ťahali za jeden koniec povrazu? Našou odpoveďou je premyslená stratégia, ktorá sa pravidelne aktualizuje a realizuje v praxi. A tiež funkčný systém riadenia, ktorý pracuje ako prevodový mechanizmus medzi očakávaniami vrcholového vedenia firmy a tým, čo robia samotní zamestnanci v praxi.

Prínosy implementácie strategického riadenia?

  • Lepšie výsledky firmy a vyššiu výkonnosť
  • Premietnutie firemnej vízie, stratégie a hodnôt do konania jednotlivcov
  • Ťahanie za jeden koniec povrazu v súlade so zámermi vedenia
  • Väčší priestor na koncepčnú prácu delegovaním operatívy
  • Dôslednejšiu implementáciu zmien do praxe
  • Zachovanie dôležitých informácií vo firme aj po prípadnom odchode manažérov
  • Proaktívny prístup ľudí
  • Dlhodobo udržateľnú konkurenčnú výhodu na trhu

Pri projektoch zlepšovania strategického riadenia využívame medzinárodnú metodiku MBE (Model Business Excellence)

Model Business Excellence (MBE) je koncepcia a praktický nástroj na zvyšovanie kvality riadenia firmy. Vytvára predpoklady na kontinuálne zlepšovanie sa a dosahovanie cieľov v súlade s víziou, poslaním a hodnotami firmy.

Model Business Excellence vychádza z metodiky EFQM (European Foundation for Quality Management). Základným poslaním tejto európskej nadácie je pomáhať firmám dosahovať obchodný úspech na globálnom trhu pomocou zvyšovania kvality riadenia.

Porovnanie nárastu výkonnosti firiem používajúcich Model Excellence a porovnateľných firiem, ktoré model nevyužívajú:

Záver štúdie autorov Kevina B. Hendricksa a Vinoda R. Singhala počas obdobia 5 rokov: Úspešná implementácia Modelu Excellence dlhodobo zvyšuje profitabilitu, vedie k vyššiemu rastu a zlepšuje efektivitu.

Poďme spolu pracovať na vašej budúcnosti už dnes!

Použite náš formulár

a my vás budeme kontaktovať o službách ktoré ste si zvolili, prípadne nám neváhajte zavolať

+421 918 700 041

Mám záujem o Tvorba a implementácia strategického riadenia