Zvyšovanie výkonnosti organizácie cez KPI

Zvyšovanie výkonnosti organizácie cez KPI

Máte vo firme motivovaných zamestnancov, ktorí pracujú v súlade s vašimi cieľmi? Spolupracujú jednotlivé oddelenia navzájom? Ako dokážete využívať potenciál vašich ľudí vo firme?

Kľúčové ukazovatele výkonnosti, alebo aj KPIs, sú dôležitým nástrojom na zvyšovanie výkonnosti a efektivity firmy. Už ich samotné nastavenie môže výrazne ovplyvniť fungovanie každého človeka vo firme. Sú prostriedkom ako kvantifikovať a prepojiť ciele firmy s výkonovými ukazovateľmi každého zamestnanca. Máte svoje KPI v spoločnosti optimálne nastavené?

Prínosy implementácie KPI?

  • Vyššia pro-zákaznícka orientácia
  • Vyššia výkonnosť a efektivita organizácia
  • Entuziazmus a zanietenosť zamestnancov
  • Dôležité informácie potrebné pre zameranie ďalších aktivít
  • Lepšie identifikovanie rozvojových potrieb
  • Nástroj na racionálne prijímanie rozhodnutí

Zvýšte výkonnosť svojich zamestnancov a urýchlite si tak cestu k naplneniu vašich cieľov!

Použite náš formulár

a my vás budeme kontaktovať o službách ktoré ste si zvolili, prípadne nám neváhajte zavolať

+421 918 700 041

Mám záujem o Zvyšovanie výkonnosti organizácie cez KPI