Koučovanie obchodného tímu

Koučovanie obchodného tímu

Sales coaching

Sme špecialisti na zvyšovanie výkonnosti predaja obchodných tímov aj prostredníctvom koučovania. Najnovšie poznatky, ktoré využívame prinášame aj našim zákazníkom. 

Koučovanie obchodných tímov je spojením medzi rozvojom, tréningom a osvojovaním si kľúčových zručností a postojov. Tu sa stretávame s dvoma oblasťami, a to prísunom nových poznatkov inými formami rozvoja (konzultácie, tréning) a koučovaním ich využitia v praxi manažérov a obchodníkov. Je to opäť o výkonnosti manažérov a ich tímov nasmerovaných na dosahovanie obchodných cieľov

Ak napríklad obchodník absolvuje tréning na techniky predaja, mal by byť čo najskôr koučovaný pri skutočných rokovaniach so zákazníkom. Takto mu môže skúsený kouč poskytnúť podporu a uľahčiť mu osvojenie nových zručností v praxi.

Výkonnostné koučovanie v predaji a jeho prínosy v zlepšení schopností

Obchodní manažéri

 • Priority a využitie pracovného času
 • Vedenie ľudí v predaj
 • Motivácia obchodného tímu a obchodníkov
 • Strategické a taktické myslenie
 • Vytvorenie a implementácia obchodnej stratégie
 • Plánovanie predaja
 • Vedenie porád obchodného tímu
 • Štýly vedenia obchodníkov
 • Individuálne rozhovory s členmi tímu
 • Vedenie prijímacích rozhovorov
 • Uvádzanie nových obchodníkov do regiónu
 • Teritoriálny manažment
 • Riadenie zmien

Obchodníci

 • Priority a využitie pracovného času
 • Príprava na kľúčové rokovania so zákazníkmi
 • Vedenie obchodného rokovania
 • Prezentácia riešenia u zákazníkov
 • Spôsob práce so zákazníkom
 • Teritoriálny manažment
 • Account management
 • Sebavedomie na rokovaniach
 • Motivácia k výkonu
 • Techniky obrany proti manipulácii
 • Predaj konkrétnemu zákazníkovi
 • Key account management

Obchodné tímy koučujeme s ohľadom na ich pracovnú pozíciu a situáciu, s ktorou sa stretávajú bežne v praxi, a tým maximalizujeme ich výkon. Pomôžeme vám dostať vaše tímy na vyššiu úroveň!

Použite náš formulár

a my vás budeme kontaktovať o službách ktoré ste si zvolili, prípadne nám neváhajte zavolať

+421 918 700 041

Mám záujem o Koučovanie obchodného tímu