Partneri

Online testovanie zamestnancov na emočné a rozumové vnímanie. Pomocou farieb a podvedomých interakcií odhalí stereotypy v správaní pracovného tímu. Vďaka tomu ľahko zistíte, kde viazne produkcia a môžete začať so zmenami k lepšiemu. Celé testovanie trvá len pár minút.

Odborníci na zdravý žitovný štýl pravidelne organizujú konferencie Work in Balance a ponúkajú aktivity priamo vo vašej firme ako Balance day, Woman Work in Balance alebo Business Image Consulting. Spojenie zábavy, relaxu a práce výrazne zvyšuje efektivitu.

Spoločnosť, ktorá vyvinula a poskytuje simulátor manažérskych povinností. Do tejto interaktívnej hry sa môžu zapájať učitelia na obchodných školách, zamestnanci oddelenia ľudských zdrojov či manažéri. Vyskúšajú si skutočné zadania a po skočení hry vyhodnotí ich správanie odborník. Na základe výsledkov vie odhadnúť, aké máte nedostatky a aké sú vaše silné stránky.

Náš partner v oblasti nehnuteľností. Zahŕňa výstavbu, zariadenie aj správu budov pre firmy, čím uľahčuje od vyčerpávajúcich povinností a poskytuje väčší priestor pre kvalitnú prácu. Klientom sa znížia režijné náklady a vďaka úplnému sústredeniu sa na predmet podnikania, aj zvýši obrat.