Predaj skutočnej hodnoty

Predaj skutočnej hodnoty

Zvýšte svoj vplyv na rozhodnutie klienta

Tento rozvojový program je určený pre obchodníkov, ktorí riešia náročnejšie a dlhodobé obchodné prípady. Ak sa stretávate s viacerými kontaktnými osobami u klienta a rozhodovanie je postupné a komplexné, metóda predaja riešení vám prinesie vyšší efekt. Tento rozvojový program je nadstavbou klasických predajných zručností, čím vytvára predpoklady pre posun obchodníkov na vyššiu úroveň. Umožní vám správne uchopiť predaj komplexných riešení aj s vyjadrením pridanej hodnoty pre klienta. Prinesie vám tak vyššiu konkurenčnú výhodu a posilní úspech v dnešnom procese predaja, ktorý v posledných rokoch prechádza významnými zmenami.

Čo sa naučíte?

 • uvedomíte si psychologické rozdiely medzi menšími a závažnými rozhodnutiami klientov
 • zistíte, do akej miery prístupy PUSH (NÁTLAK) a PULL (ŤAH) ovplyvňujú klienta pri prijímaní rozhodnutí
 • budete vedieť využívať reálne overený účinný postup a praktické nástroje pri predaji komplexných riešení
 • rozviniete svoje komunikačné zručnosti, ktoré sú rozhodujúce pre vybudovanie kvalitných vzťahov s obchodnými partnermi
 • precvičíte si svoje obchodné a komunikačné zručnosti a získate hodnotnú spätnú väzbu

Hlavné témy 1. časti (2 dni)

 • úvod do Solution Sellingu – rôzne metódy predaja myšlienok, kedy je vhodné použiť Solution Selling
 • psychológia rozhodovacieho procesu – malé vs. závažné rozhodnutia, psychologické fázy v nákupnom procese  
 • vytvorenie potrieb klienta – techniky kladenia otázok, identifikácia „reťazca bolesti“ naprieč organizáciou 
 • formulácia riešenia pre klienta
 • praktický nácvik rozhovorov, analýza a spätná väzba
 • zadanie na 2. časť, individuálny plán implementácie  

Hlavné témy 2. časti (2 dni)

 • výmena skúseností po 1. časti programu
 • stratégia oslovenia klienta – rôzne metódy, výhody a riziká; analýza klienta a voľba kontaktnej stratégie; nácvik telefonického oslovenia klienta, spracovanie námietok
 • definovanie hodnoty riešenia pre klienta
 • získanie záväzku klienta
 • implementácia riešenia – predpoklady úspechu, meranie a vyhodnocovanie prínosov riešenia
 • praktický nácvik rozhovorov, analýza a spätná väzba
 • individuálny plán implementácie

Rozvojový program vám pomôže

 • Získať reálne overený účinný postup pri predaji komplexných riešení.
 • Vyššiu úspešnosť vašich obchodných aktivít.
 • Pozitívne vnímanie vašej osoby a vybudovanie kvalitných vzťahov s klientmi.
 • Náskok voči konkurencii v rýchlo sa meniacom prostredí.

Miesto konania - Bratislava

 

Cena programu


Termíny konania

 • 1. časť - 23.04 - 24.04.2024
 • 2. časť - 18.06 - 19.06.2024
 • 1. časť - 15.10 - 16.10.2024