Online Leadership Academy

Online Leadership Academy

Prispôsobte svoj leadership novej situácii

Čo sa naučíte?

 • získate ucelenú predstavu o tom, čo sa očakáva od lídra v zmenenom prostredí
 • dozviete sa, ako využiť situáciu na budovanie zdravej firemnej kultúry a silného tímu
 • získate odporúčania pre systém komunikácie s tímom a jeho jednotlivými členmi na diaľku
 • naučíte sa, ako si udržať nadhľad a nepodľahnúť tlaku zo všetkých strán

Hlavné témy 1. časti (0,5 deň)

Firemná kultúra a sila tímu

 • Ako podporovať zdravú firemnú kultúru?
 • Ako využiť firemné hodnoty ako základ úspechu?
 • Ako vytvárať motivované tímy?
 • Individuálny plán implementácie

Hlavné témy 2. časti (0,5 deň)

Komunikácia pri vedení ľudí na diaľku

 • Ako sa jednotlivé typy ľudí prejavujú v náročnom období?
 • Ako viesť spoločné a individuálne rozhovory na diaľku?
 • Ako sa zmenilo správanie nadriadených a čo s tým?
 • Individuálny plán implementácie

Hlavné témy 3. časti (0,5 deň)

Taktika pri vedení tímu v hybridnom prostredí

 • Ako rozložiť mieru zodpovednosti pri vedení ľudí na diaľku?
 • Aké sú špecifiká práce s úlohami na diaľku?
 • Ako prispôsobiť štýly vedenia novej situácii?
 • Individuálny plán implementácie

Hlavné témy 4. časti (0,5 dňa)

Emočná a mentálna sila lídra

 • Ako dostať emócie pod kontrolu?
 • Ako si udržať produktívnu energiu?
 • Ako zvládnuť nástrahy prostredia a rušivé vplyvy?
 • Individuálny plán implementácie

Miesto konania -  Online

 

Cena programu

Pre koho je program určený?

Rozvojový program je určený pre lídrov a manažérov, ktorí hľadajú inšpiráciu, ako viesť a motivovať svoj tím v zmenenom, hybridnom prostredí. Skutočný úspech pri vedení je súhrou profesionálnych vedomostí a zručností lídra a jeho mentálnej a emočnej stability. Online Leadership Academy vám pomôže rozvinúť zručnosti v oboch oblastiach.

Skupinové diskusie o aktuálnych témach ako je vedenie ľudí na diaľku, udržiavanie ich výkonnosti a angažovanosti, zadávanie a vyhodnocovanie úloh, či poskytovanie spätnej väzby vám umožnia posúdiť, čo robíte dobre a čo by ste prípadne mohli robiť inak. Získate rýchly prísun nových poznatkov, inšpirujete sa. Program vás posilní a dodá vám pozitívnu energiu, ktorá je v náročnom období kľúčová.

Aká je metodika vedenia programu?

Program je vedený metodikou Libellius Online Interactive Development (LOID). Veľkosť skupiny je limitovaná počtom šesť účastníkov, aby bola zachovaná vysoká dynamika a poskytnutý priestor na zapojenie každého účastníka.