LinkedIn selling

LinkedIn selling

Spoznajte nový priestor na obchod

Tento program je určený pre firmy, ktoré chcú zaviesť LinkedIn do svojej marketingovej a obchodnej strategie a chcú na tejto sieti generovať nových zákazníkov, predaje a obraty. 

Čo sa naučíte?

 •      vytvoriť vlastnú obchodnú stratégiu na LinkedIn na základe vašej cieľovej skupiny, služby/produktu a vašej pridanej hodnoty
 •      zistíte, ako vám dobre premyslená tvorba obsahu na LinkedIn môže dopomôcť k úspešnej akvizícii 
 •      naučíte sa efektívne pracovať s vašimi spojeniami a ako nájsť správnych ľudí s rozhodovacou právomocou
 •      získate informácie o nástroji Sales navigator a ako vám môže pomôcť v procese predaja

Hlavné témy (1 deň)

 • trendy v B2B a zmeny v nákupnom správaní zákazníkov

 • faktory úspechu pri predaji na LinkedIn
 • LinkedIn ako súčasť obchodného procesu
 • zásady pri tvorbe obsahu na LinkedIn
 • vyhľadávanie obchodných príležítostí na LinkedIn
 • využitie nástroja LinkedIn Sales navigator
 • individuálny plán implementácie

Miesto konania -  Bratislava

 

Cena programu

Rozvojový program vám pomôže

Program vám pomôže pochopiť, ako správne nastavená obchodná stratégia dokáže generovať úspešný biznis. Získate informácie o praktických a účinných postupoch a aktivitách. Rozšírite si svoje vedomosti aj o pokročilé obchodné nástroje, ktoré LinkedIn ponúka.