Riešenie konfliktov

Riešenie konfliktov

Transformujte konflikt do vyspelej spolupráce

Tento rozvojový program je určený pre manažérov aj pracovníkov, ktorí potrebujú konštruktívne riešiť konfliktné situácie. Budete si počas neho osvojovať nástroje pre riešenie konfliktov prostredníctvom interaktívnych výkladov, diskusií a najmä cez vlastnú skúsenosť s modelovými situáciami.
Okrem pochopenia súvislostí a podmienok, ktoré ovplyvňujú vznik, pôsobenie aj riešenie konfliktov si natrénujete postupy, ktoré môžete neskôr aplikovať v rôznorodých pracovných situáciách.

Rozvojový program vám pomôže

 • Porozumieť dynamike konfliktných situácií a spoznať príčiny, typy, aj podrobný priebeh konfliktov.
 • Poznať spôsoby a štýly riešenia konfliktov a postupy k win-win riešeniu.
 • Posilniť komunikačné zručnosti a tým predchádzať vzniku konfliktov.
 • Rozvíjať emočnú inteligenciu pre efektívne zvládanie konfliktných situácií.

    Obsah (1 deň)

    • Príčiny, typy, funkcie a charakteristiky konfliktov
    • Dilema v konflikte – pozície alebo záujmy?
    • Win–win: napĺňanie potrieb oboch strán
    • Konflikt a komunikácia
    • Zvládanie náročných emočných situácií v konfliktných situáciách

    Prečo sa zúčastniť? Získate

    • Porozumenie podstaty konfliktov.
    • Návod, ako sa nebáť konfliktov, resp. do nich vstupovať vedomejšie a zručnejšie.
    • Schopnosť nachádzať v konfliktoch nové zdroje – sebadôveru, nečakané riešenia či posilnenie spolupráce.
    • Postupy pre zvládanie emočne vypätých situácií.

    Miesto konania - Bratislava

     

    Pre výber termínu kliknite nižšie na rolovacie menu.

    Nakoľko prebieha 2 časť tréningu nie je možné sa už prihlásiť v prípade záujmu o tréning nás prosím kontaktujte