Akvizícia nových klientov

Akvizícia nových klientov

Dokážete telefonicky nadviazať kontakt a dohodnúť si stretnutie?
Viete nadchnúť nového zákazníka pre váš produkt? 

Pre predaj produktov je získavanie nových zákazníkov podstatnou zručnosťou. Práve prostredníctvom nich sa môže firma rozvíjať a posúvať svoje možnosti. To ako predávať novým zákazníkov si však vyžaduje tréning.

S nami sa naučíte ako vyhľadávať nových zákazníkov, ako ich osloviť, ako budovať svoju sieť kontaktov, ktoré vám pomôžu k predaju. Rozšírite si vedomosti a vyskúšajte si techniky efektívneho oslovovania klientov prostredníctvom telefónu v praxi.

Prínosy tréningu:

  • Naučíte sa techniky oslovovania nových zákazníkov
  • Dozviete sa ako definovať akvizičnú stratégiu
  • Osvojíte si schopnosť zaujať zákazníka a ako si „otvoriť dvere"
  • Naučíte sa pracovať s motiváciou zákazníka
  • Získate praktické nie len komunikačné techniky, ktorými zvýšite úspešnosť vašich akvizícií

Potrebu získavať nových zákazníkov má každá spoločnosť v dnešnom konkurenčnom boji . My vám pomôže „zbaliť“ potenciálneho zákazníka!

Použite náš formulár

a my vás budeme kontaktovať o službách ktoré ste si zvolili, prípadne nám neváhajte zavolať

+421 918 700 041

Mám záujem o Akvizícia nových klientov