Plánovanie a riadenie predaja

Plánovanie a riadenie predaja

Funguje vo vašej firme plánovanie predaja? Sledujete vývoj vašich obchodných aktivít? Dokážete včas identifikovať riziko poklesu predaja?

 

Aj keď súčasné trendy sa menia rýchlo netreba sa nechať chytiť do pasce každodenného biznisu a zabudnúť na plánovanie. Plánovanie predaja je dôležitá aktivita, ktorá vám umožní zefektívniť predajný proces. Správne nastavený plán vám zabezpečí dosiahnutie predajných výsledkov v kratšom čase.

Plánovanie predaja u nás je alfou a omegou.  Pomôžeme vám rozvinúť schopnosť strategického aj operatívneho plánovania predaja.  Naučíme vás efektívne riadiť predaj v konkurenčnom prostredí. Získate prehľad o vašej aktuálnej situácii, na základe ktorej budete vedieť analyzovať všetky kľúčové ukazovatele a zlepšiť vyhliadky ďalšieho predaja.

Čo vám prinesie plánovanie predaja?

  • Zintenzívnite obchodnú aktivitu
  • Budete schopní lepšie predvídať vývoj predaja
  • Zmapujete si faktory úspešnosti, aby ste dosiahli zvýšenie predaja

Zavolajte nám a my vám pomôžeme správne naplánovať predaj a tak dosiahnuť želané výsledky!

Použite náš formulár

a my vás budeme kontaktovať o službách ktoré ste si zvolili, prípadne nám neváhajte zavolať

+421 918 700 041

Mám záujem o Plánovanie a riadenie predaja