Strategické plánovanie

Strategické plánovanie

Viete aké sú dlhodobé a krátkodobé ciele spoločnosti? Dokážete ich napĺňať? Riadite svoj tím efektívne? Máte premyslenú stratégiu a taktiku predaja?

Strategické riadenie má za úlohu vytvárať, implementovať, merať a vyhodnocovať stratégiu firmy. Vytváranie znamená analyzovanie vlastnej situácie, porovnávanie s externou situáciou a benchmarking – porovnávanie s najlepšou firmou v odbore. V súčasnosti treba aj k stratégii firmy pristupovať kreatívne, intuitívne a s inšpiráciou zvonku.

Naše projekty spĺňajú všetky tieto kritériá a pomocou Model Business Excellence dokážeme vytvárať, merať a vyhodnocovať správnu stratégiu prispôsobenú na interné podmienky fungovania firmy.

Aké sú prínosy?

  • Naučíte sa prioritne riešiť kľúčové aktivity
  • Zvýšite efektívnosť a produktivitu v plnení cieľov
  • Vytvoríte si objektívny základ pre rozhodovanie o prioritách
  • Eliminujete krízové riadenie t.j. menej chýb
  • Ušetríte si čas a prácu

Ak potrebujete optimálne nastavenie dlhodobých cieľov a stratégie, nastavenie manažérskych a obchodných procesov a  zefektívniť predaj, máme pre vás zopár nápadov ako to dosiahnuť!

Použite náš formulár

a my vás budeme kontaktovať o službách ktoré ste si zvolili, prípadne nám neváhajte zavolať

+421 918 700 041

Mám záujem o Strategické plánovanie