Analýzy, prieskumy a merania

Pomáhajú odhaliť oblasti, v ktorých je potrebné pridať a ktoré hrajú kľúčovú úlohu pri riadení výkonnosti a pri dosahovaní cieľov.

Zmapujeme vašu aktuálnu situáciu a navrhneme odporúčania na ďalšie zlepšovanie. Podchytíme najdôležitejšie predpoklady pre napĺňanie cieľov, a tak zaručíme váš dlhodobý úspech.


Michal Tramita
Marketingový koordinátor

Poďte s nami vykonať správne biznis rozhodnutia!

 

360 stupňová spätná väzba

Využite unikátnu osobnostnú analýzu, ktorá vám pomôže dostať sa do rovnováhy.

Balance Management

Umožňuje objektívne identifikovať stereotypy, ktoré predurčujú ich efektívne, resp. neefektívne fungovanie v rôznych situáciách v práci.

Prieskum spokojnosti zamestnancov

Odhaľte skutočné potreby vašich zamestnancov a zvýšte ich angažovanosť.

Prieskum spokojnosti zákazníkov

Získajte názory vašich zákazníkov a zlepšite svoje obchodné procesy.

Analýza riadenia firmy

Zmerajte si svoju súčasnú funkčnosť a kvalitu systému riadenia.

Analýza systému riadenia obchodu

Identifikujte priestor na zlepšenie v systéme riadenia obchodu a obchodných procesov.

Analýza výkonnosti obchodného tímu

Overte si, aké máte predpoklady na dosahovanie stanovených obchodných cieľov.

Development Centrum

Pomôžeme vám identifikovať silné stránky a priestor na zlepšenie u jednotlivých obchodníkov.

Spoločné návštevy

Získate predstavu o priebehu stretnutia, o vystupovaní a správaní sa obchodníka, jeho schopnosti reagovať a efektívne komunikovať so zákazníkom, priamo počas reálneho obchodného stretnutia.