Konzultačné projekty

Každá dlhodobo úspešná firma má okrem kvalitných ľudí aj funkčný systém riadenia. Ako ste sa prispôsobili zmenám na trhu? Podporujú vaše súčasné procesy výkonnosť a angažovanosť vašich ľudí? Nechajte nás zanalyzovať súčasti vášho systému riadenia našou metodikou. Ukážeme vám dôležité súvislosti a naštartujeme vaše ďalšie zlepšovanie.

 

Juraj Líška
Partner & Co-Founder

Vybudujte pevné základy pre zdravie vášho biznisu.

 

Tvorba a implementácia strategického riadenia

Zmeňte operatívne riadenú firmu na koncepčne riadenú.

Zvyšovanie výkonnosti organizácie cez KPI

Nastavte kľúčové ukazovatele výkonnosti tak, aby podporovali víziu a tímovú spoluprácu.

Riadenie pomocou firemných procesov

Nastavte svoje procesy tak, aby skutočne pomáhali a boli funkčné.

Riadenie výkonnosti obchodného tímu

Nastavte jednotlivé komponenty systému riadenia tak, aby vytvárali predpoklady pre vysokú výkonnosť.

Nastavenie HR procesov

Správnym nastavením HR procesov zvýšite nielen celkovú efektivitu firmy, ale aj jej profesionalitu a vytvoríte priaznivé a motivačné prostredie pre všetkých. Dokážete ovplyvniť motiváciu, nadšenie a kreativitu ľudí vo firme.

Nábor a výber nového zamestnanca

Prostredníctvom našich skúseností vám pomôžeme zvýšiť kvalitu náboru a výberu tých správnych zamestnancov. Naučíme vás viesť výberové pohovory a metódy využívané na diagnostiku profesijných a osobnostných predpokladov.

Nástup nového zamestnanca, adaptačný proces

Proces adaptácie nového zamestnanca je veľmi dôležitý nie len pre zamestnanca ale aj pre firmu. Naučíme vás všetky dôležité kroky potrebné pri nástupe a adaptácii nového zamestnanca, aby sa mohol stať plnohodnotným členom vášho tímu.

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov

Ako odborníci na vzdelávanie a rozvoj vám práve my dokážeme nastaviť ideálny proces vzdelávania a rozvíjania zamestnancov, ktorým podporíte a zvýšite angažovanosť svojich zamestnancov.

Riadenie výkonnosti zamestnancov

Pomôžeme vám pripraviť celú koncepciu riadenia výkonnosti, ktorej súčasťou bude stanovenie cieľov, prepojenie na ukazovatele výkonnosti a spôsob odmeňovania a hodnotenia pracovníkov.

Hodnotenie zamestnancov

My vám zhodnotíme váš aktuálny systém hodnotenia a v prípade potreby navrhneme jeho zmenu, ktorá vám pomôže v dlhodobom napredovaní vašich zamestnancov.

Odmeňovanie zamestnancov

Existujú rôzne formy, spôsoby a prístupy odmeňovania, ktoré vám radi predstavíme a vyberieme pre vás ten najvhodnejší model.

Talent manažment

Vďaka talent managementu budú vaši ľudia skutočnou konkurenčnou výhodou. Pomôžeme vám implementovať talent management do HR procesov, a tak podchytiť talenty.

LinkedIn konzultácie

Vďaka talent managementu budú vaši ľudia skutočnou konkurenčnou výhodou. Pomôžeme vám implementovať talent management do HR procesov, a tak podchytiť talenty.

Riadenie firemnej kultúry

Ukážeme vám ako analyzovať a cielene riadiť firemnú kultúru, ktorá má vplyv na atmosféru a produktivitu vášho tímu.

Štandardy pracovných pozícií

Popisy práce, pracovné modely ako aj ich previazanie na procesy spoločnosti vám poskytnú výbornú organizáciu. Vytvoríme vám štandardy pracovných pozícii na mieru.