Rozvojové programy a tréningy na mieru

Poskytnite svojmu tímu profesionálny tréning a rozvoj šitý na mieru. Pomôžeme vám v rozvoji a zlepšovaní sa v oblastiach:
1. manažment a leadership
2. obchodnícke zručnosti
3. osobnosť a celková vyrovnanosť človeka.
Rozvojový program zacielime špecificky na situácie, ktoré potrebujete zvládať.

Marek Lovecký
Partner & Co-Founder

Povedzte nám čo chcete zlepšiť a my vám navrhneme riešenie.

 

Strategické plánovanie

Vytvorte si svoju stratégiu na základe metodiky overenej v praxi.

Riadenie procesov

Naučte sa ako popisovať procesy a získajte návod ako ich implementovať do praxe.

Vedenie ľudí (leadership)

Vytvoríte si ucelenú predstavu o tom, čo sa od vás vo funkcii manažéra a lídra tímu očakáva. Program vás posilní a vyzbrojí tak, že naozaj budete so svojim tímom napredovať.

Plánovanie a riadenie predaja

Správne nastavený obchodný plán vám zabezpečí dosiahnutie lepších výsledkov v kratšom čase.

Key Account Management

Tento rozvojový program vám poskytne kvalitný návod na to, ako úspešne pracovať s kľúčovými zákazníkmi. Zdokonaľte svoje schopnosti v analýze a riadení kľúčových zákazníkov.

Vedenie obchodného rozhovoru

Ak chcete vedieť porozumieť zákazníkovi, naučiť sa vhodne riešiť námietky a dosiahnuť obchodný úspech, tréning vedenie obchodného rozhovoru by ste mali určite absolvovať.

Akvizícia nových klientov

S nami sa naučíte ako vyhľadávať nových zákazníkov, ako ich osloviť, ako budovať svoju sieť kontaktov. Rozšírite si vedomosti a vyskúšate si techniky efektívneho oslovovania klientov.

Cross-selling a Up-selling

Na tréningu rozvinieme vaše schopnosti predávať zákazníkom doplnkové produkty a lepšie využívať ich potenciál.

Territory management

Pomôžeme vám zefektívniť svoje obchodné aktivity, tak aby mali väčší efekt na dosahovanie výsledkov. Zlepšite svoju organizáciu práce s jednotlivými cieľovými skupinami zákazníkov.

Telefonický predaj

Prostredníctvom osvedčených scenárov rozhovorov vás prevedieme všetkými fázami telefonického predaja a vysvetlíme vám jeho správnu štruktúru. Zameriame sa hlavne na faktory úspechu pri telefonovaní.

Produktový marketing

Na tomto tréningu vás naučíme ako úspešne realizovať marketingové aktivity, prostredníctvom ktorých zlepšíte vaše predajné výsledky a posilníte meno vašej značky. Cieľom produktového marketingu je podporiť predaj konkrétneho produktu alebo služby.