Náš prístup

Náš prístup

S klientmi spolupracujeme na princípoch projektového manažmentu. Kladieme veľký dôraz na implementáciu získaných vedomostí a zručností do reálnej praxe firmy. Našim partnerom tým prinášame skutočné výsledky a dlhodobo udržateľný úspech.

Konzultačné a rozvojové aktivity realizujeme kombináciou osobných stretnutí a virtuálnych foriem.

Našimi klientmi sú organizácie s ambíciou pracovať na svojom rozvoji a zlepšovaní. Pôsobíme v biznis sektore, v ktorom výkon a zdravie organizácie sú podstatné na presadenie sa v konkurenčnom prostredí. Medzi našich klientov patria spoločnosti z oblastí farmácie, financií, priemyslu, informačných a telekomunikačných technológií, profesionálnych služieb a ďalších.

Prečo nás klienti oslovujú:

  • Vytvárame predpoklady na zlepšovanie výsledkov
  • Nastavujeme funkčný systém riadenia a optimalizujeme procesy
  • Ozdravujeme firemnú kultúru a vzťahy v tímoch
  • Zvyšujeme konkurenčnú silu firmy ako zamestnávateľa
  • Pomocou prieskumov analyzujeme aktuálny stav
  • Pomáhame so zavádzaním zmien
  • Identifikujeme potreby rozvoja
  • Rozvíjame kompetencie manažérov, lídrova členov tímu
  • Zvyšujeme produktivitu zamestnancov tým, že ich naučíme lepšie zvládať stres a konzistentne aplikovať zručnosti v praxi

U nás nájdete služby na úrovni jednotlivcov, tímov a celých firiem. Špeciálne pre vás vyberieme ten najvhodnejší model.