Referencie

Povedali o nás

„Cieľom našej spolupráce bolo nastaviť metodiku testovania a merania úrovne technických, produktových vedomostí a obchodníckych zručností našich predajcov. Ako formu sme zvolili interné workshopy, ktoré sa konajú dvakrát do roka. Na základe výstupov z workshopov sme schopní stanoviť individuálne oblasti rozvoja každého predajcu. Pri historicky prvom meraní sa priemerná hodnota dosiahnutých výsledkov pohybovala na úrovni 75 %, po niekoľkých rokoch sa priemerná hodnota dostala na úroveň 95 %, čím sme náš spoločný cieľ dosiahli."

Adrián VARGIC (Corporate Sales Manager)

Referencie: