Referencie

Povedali o nás

„Počas celej mojej kariéry zohrávalo vzdelávanie kľúčovú úlohu, a práve preto si naplno uvedomujem jeho význam a prínos pre jednotlivca, tím a celú firmu. Musí však byť podávané kvalitne, profesionálne, „na mieru“ a v správnom čase. Spoločnosť Libellius je práve tým dodávateľom, ktorý vie skĺbiť všetky spomínané požiadavky klienta a citlivo reagovať na zmeny v jeho prostredí. Účastníkov programu aktívne nabáda vyťažiť zo vzdelávania čo najviac a veľmi prirodzene kombinuje teóriu s praxou. Spoločnosť Libellius je pre mňa príkladom úspešnej firmy, ktorá to, čo učí iných, úspešne aplikuje aj vo svojej každodennej praxi."

Roman PÓCS (Managing director)

Referencie: