Ivana Dolinská

Ivana Dolinská

Ivana pôsobí v Libelliuse od roku 2017 ako HR konzultant. Štúdium andragogiky a nadšenie pre osobnostný rozvoj zúročila pri tvorbe a realizácii vzdelávacích projektov, koučingu ako aj práci personálnej konzultantky. Realizuje projekty zamerané na identifikáciu rozvojových potrieb zamestnancov. Je našou odborníčkou na názorové analýzy, ako sú napríklad 360° spätná väzba, prieskumy spokojnosti, VOC, web testing a prácu s osobnostnými profilmi cez analýzy Balance Managementu. Rozvíja tímy prostredníctvom konceptu Vitality balance a tréningov zameraných na zvládanie stresu, emócií a soft skills.

Špecializácia:

Vitality balance - komplexný program starostlivosti o človeka, sebapoznanie, mentálne techniky, zvládanie stresu a emócií, vyhorenie, angažovanosť, soft skills, osobnostný rozvoj, Balance management, názorové analýzy ( 360°FB, VOE...).

Referencie:

FCC, PERI, Wavemaker, SAINT-GOBAIN, RF, spol., IBSA, Tempest, Teva, Ramirent, ČSOB, Mylan, Kärcher, Koft, Tatry mountain resorts, MAN Truck & Bus, Mindshare, Národný onkologický ústav, STOCK, Toi Toi, Workflows, ŽSR, VOLKSWAGEN Finančné služby, Hyundai, Liek, MEC, Motor-Car Trenčín, RAJO, Risk management

Jazyky:

angličtina

Záľuby:

psychológia, osobnostný rozvoj, príroda