Zásady spracovania osobných údajov

Zásady spracovania / Ochrana osobných údajov

 
Ochrana osobných údajov

Pokiaľ ste zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).  

Kto je správca?  

Sme spoločnosť Libellius, s.r.o., IČO 35909731, so sídlom Hattalova 19, 831 03 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Bratislava I, odd. Sro, vl.č.34017/B. Vaše osobné údaje spracúvame ako správca t. z. určujeme ako budú osobné údaje spracúvané a za akým účelom, na akú dlhú dobu a vyberáme prípadných ďaľších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.  

Kontaktné údaje 

Pokiaľ sa budete chcieť v priebehu spracovania vašich údajov na nás obrátiť, môžete nás kontaktovať na tel. čísle 0915 700 505, alebo na e-maile info@libellius.com  

Prehlasujeme  

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, predovšetkým zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a teda že:  

budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,  

spĺňame podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,  

umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.                      

Rozsah osobných údajov a účely spracovania  

Spracúvame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z následujucích dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):    

Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy  

Vaše osobné údaje v rozsahu: meno a e-mail bezpodmienečne potrebujeme k plneniu zmluvy, dodanie tovaru.  

Vedenie účtovníctva  

Ak ste zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) bezpodmienečne potrebujeme na to, aby vyhovovali zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.  

Marketing - zasielanie newsletterov  

Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maile a kedy ich najčastejšie otvárate, využívame na účely priamého marketingu - zasielanie obchodných informácii. Ak ste našim zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to na dobu 3 rokov od poslednej objednávky.  

Pokiaľ nie ste našim zákazníkom, zasielame vám newslettery len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia vášho súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu, ktorý je v každom zaslanom e-maile.  

Pokročilý marketing na základe súhlasu  

Len na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať také inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov od udelenia vášho súhlasu. Ten môžete samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Fotografická dokumentácia - živé akcie napr. Libellius Live a iné eventy spoločnosti Libellius  

Vaše osobné údaje si ponechávame počas priebehu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu lehotu k ich uchovávaniu alebo sme v konkrétných prípadoch neuviedli inak.  

Pracovné príležitosti

Viac podrobností o pracovných príležitostiach nájdete tu.

Cookies 

Pri prechádzaní našej webovej stránky zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a na ktoré stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako náš oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.  

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov 

Chránime vaše osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú súčasnému trendu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a dodržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zabraňujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.    

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám  

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci.  

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia osobné údaje ochrániť ešte lepšie než my a na spracovanie osobných údajov sa špecializujú.  

Sú to poskytovatelia následujúcich platforiem:
SmartEmailing
Facebook
Linkedin
Google
Lucra team, spol. s.r.o.
PALATINUM, s.r.o.
Ponyhouse, s.r.o.
Awax s.r.o.
Engage Hill s.r.o.
Solitius, s.r.o.
Z2 Group s.r.o.    

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takom prípade pri výbere, budeme na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania, ako na seba.  

Poskytovanie osobných údajov mimo Europskú úniu  

Osobné údaje spracúvame výhradne v Europskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú rovnakú úroveň ochrany na základe rozhodnutia Europskej komisie.  

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov  

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info@libellius.com.  

Máte právo na informácie, ktoré sú prístupné na tejto informačnej stránke  podľa zásad spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup k informáciam nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 pracovných dní, aké vaše osobné údaje spracúvame a prečo.  

Pokiaľ sa u vás niečo zmení, alebo budú vaše osobné údaje neaktuálne, alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.  

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracúvame vaše údaje nepresne, domnievate sa, že robíme spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesil námietku proti spracovaniu, môžete obmedziť rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných správ).  

Právo na prenositeľnosť  

Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup k informáciam - len s tým rozdielom, že vám informácie pošleme v strojovo čitateľnej podobe. Na to potrebujeme aspoň 30 pracovných dní.  

Právo na výmaz (byť zabudnutý) 

Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z nášho systému a aj zo systému všetkých jednotlivých spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 30 pracovných dní.

V niektorých prípadoch sme viazaný zákonnou povinnosťou, napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda vymažeme všetky takéto osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenie výmazu vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu.  

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov  

Pokiaľ budete mať pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenia napraviť.  

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných informácií 

E-maily s inšpiráciami, článkami či produktami a službami vám zasielame pokiaľ ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu.  

Pokiaľ ešte zákazníkom nie ste, zasielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete ukončiť odber e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.  

Mlčanlivosť  

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení vzájomných vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.  

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúcu verziu Ochrany osobných údajov.