Kalendár otvorených školení 2019

Kalendár otvorených školení 2019

NOVINKA!
Riadenie firemnej kultúry

02.-03.04.2019
19.-20.11.2018

Leadership for Excellence 

1. časť: 02.-03.04.2019
2. časť: 04.-05.06.2019

1. časť: 17.-18.09.2019
2. časť: 12.-13.11.2019

Management University

1. časť: 05.-06.03.2019
2. časť: 21.-22.05.2019
3. časť: 10.-11.09.2019
4. časť: 05.-06.11.2019
5. časť: 10.-11.12.2019

1. časť: 08.-09.10.2019
2. časť: 26.-27.11.2019
3. časť: 11.-12.02.2020
4. časť: 07.-08.04.2020
5. časť: 16.-17.06.2020

Sales Management University

1. časť: 12.-13.03.2019
2. časť: 14.-15.05.2019
3. časť: 10.-11.09.2019
4. časť: 22.-23.10.2019
5. časť: 03.-04.12.2019

1. časť: 15.-16.10.2019
2. časť: 26.-27.11.2019
3. časť: 04.-05.02.2020
4. časť: 21.-22.04.2020
5. časť: 09.-10.06.2020

Koučovanie a poskytovanie spätnej 
väzby

19.-20.03.2019
15.-16.10.2019

Predajné techniky

1. časť: 05.-06.02.2019
2. časť: 14.-15.05.2019

1. časť 04.-05.06.2019
2. časť 03.-04.09.2019

1. časť 17.-18.09.2019
2. časť 12.-13.11.2019

Prezentačné zručnosti

26.-27.03.2019
22.-23.10.2019

Vyjednávacie taktiky

1. časť 05.-06.03.2019
2. časť 11.-12.06.2019

1. časť 08.-09.10.2019
2. časť 03.-04.12.2019

Obrana voči manipulácii
a zvýšenie presvedčivosti komunikácie

1. časť 09.-10.04.2019
2. časť 11.-12.06.2019

1. časť 22.-23.10.2019
2. časť 12.-13.11.2019

NOVINKA!
Solution Selling

19.-20.03.2019
19.-20.11.2019
28.-29.01.2020

NOVINKA!
Profesionálna telefonická komunikácia

12.-13.03.2019
05.-06.11.2019

Zvládanie stresu a negatívnych emócií

09.-10.04.2019
22.-23.10.2019

Riešenie konfliktov

20.03.2019
16.10.2019