Kalendár otvorených školení 2020

Kalendár otvorených školení 2020

Akadémia skutočného manažmentu

1. časť 10.-11.3.2020
2. časť 12.-13.5.2020         
3. časť 8.-9.9.2020           
4. časť 3.-4.11.2020          
5. časť 8.-9.12.2020

1. časť 29.-30.9.2020
2. časť 10.-11.11.2020
3. časť 2.-3.2.2021
4. časť 13.-14.4.2021
5. časť 8.-9.6.2021

Solution Selling

1. časť 17.-18.3.2020       
2. časť 9.-10.6.2020
1. časť 6.-7.10.2020
2. časť 2.-3.12.2020

Predajné zručnosti

1. časť 10.-11.3.2020         
2. časť 5.-6.5.2020        
1. časť 22.-23.9.2020
2. časť 10.-11.11.2020

Prezentačné zručnosti

28.-29.4.2020                          
13.-14.10.2020

Vyjednávacie zručnosti

1. časť 17.-18.3.2020
2. časť 2.-3.6.2020     
1. časť 29.-30.9.2020
2. časť 24.-25.11.2020       

Zvládanie stresu a negatívnych emócií

31.3-1.4.2020                                
20.-21.10.2020