Kalendár otvorených školení 2021

Kalendár otvorených školení 2021

Akadémia skutočného manažmentu

1. časť 9. - 10. 03. 2021           28. - 29. 09. 2021             
2. časť 11. - 12. 05. 2021         09. - 10. 11. 2021
3. časť 07. - 08. 09. 2021         01. - 02. 02. 2022
4. časť 02. - 03. 11. 2021         12. - 13. 04. 2022
5. časť 07. - 08. 12. 2021         07. - 08. 06. 2022

Solution Selling

1. časť 16. - 17. 03. 2021          05. - 06. 10. 2021
2. časť 08. - 09. 06. 2021          30.11. - 01. 12. 2021

Predajné zručnosti

1. časť 02. - 03. 03. 2021          21. - 22. 09. 2021
2. časť 04. - 05. 05. 2021          26. - 27. 10. 2021

Prezentačné zručnosti   

1. časť 27. - 28. 04. 2021          12. - 13. 10. 2021

Vyjednávacie zručnosti    

1. časť 23. - 24. 03. 2021          23. - 24. 11. 2021
2. časť 01. - 02. 06. 2021          14. - 15. 12. 2021 

Zvládanie stresu a negatívnych emócií

30. - 31. 03. 2021            19. - 20. 10. 2021

Mentálna odolnosť obchodníka

1. časť 20. 04. 2021          14. 09. 2021
2. časť 18. 05. 2021          16. 11. 2021